Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Retningslinje for epilepsi

Retningslinjen er enkel å finne fram i, har god søkefunksjon og oppdateres jevnlig. Både helsepersonell og pasienter vil ha nytte av å sette seg inn i den.

Skal sikre kvalitet og nasjonal likebehandling.

| 16.11.2016

16. november ble retningslinjen for epilepsi publisert. Retningslinjen gir faglige anbefalinger for utredning, behandling og rehabilitering ved epilepsi, og skal sikre kvalitet og et likeverdig helsetilbud over hele landet.

- Dette har vi jobbet lenge med, sier en svært fornøyd generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, Henrik Peersen. - Med retningslinjen vil vi sikre økt kvalitet og nasjonal likebehandling for alle med epilepsi. Retningslinjen er et viktig verktøy for å synliggjøre muligheter og forventninger i helsetilbudet, for både helsepersonell og pasienter.

- Vi er imponert over, og takknemlige for, det enorme arbeidet og engasjementet som er nedlagt fra alle involverte fagpersoner, forteller Peersen.

Lett tilgjengelig
Norsk Epilepsiforbund er svært fornøyd med den nye retningslinjen. Dette er nemlig en omfattende og grundig retningslinje som er lett tilgjengelig for alle. Retningslinjen finnes i et leservennlig format på nettsiden www.epilepsibehandling.no og som app-utgave til mobile enheter. På den måten kan både fagpersoner og pasienter lett ta i bruk retningslinjens anbefalinger.

Mer kunnskap om eget helsetilbud
- Du kan enkelt og greit ha retningslinjen på mobilen, den er lett å finne frem i og har god søkefunksjon, forteller en begeistret generalsekretær. - Dersom du har spørsmål til behandlingen du mottar, kan du rett og slett ta med retningslinjen til legen og vise anbefalingene du mener passer for deg. Dette er virkelig et redskap som gir mennesker med epilepsi mer kunnskap om eget helsetilbud.

Bredt forankret
Det var Norsk Epilepsiforbund som tok initiativ til utarbeidelse av retningslinjen, gjennom dialog med helsepolitiske myndigheter. Selve utarbeidelsen har pågått over to år, og har vært ledet av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Retningslinjen skal være relevant for hele landet, og derfor har en rekke fagpersoner fra alle helseregioner vært med i arbeidet. Norsk Epilepsiforbund har hele veien vært involvert sentralt i styringsgruppen. Før publisering har også retningslinjen vært gjennom en ekstern høringsprosess for å sikre forankring og kvalitet i alle relevante fagmiljøer.

Her finner du retningslinjen:
Retningslinjen finnes på www.epilepsibehandling.no.

Den kan også lastes ned som app via App Store / Play Store. Last ned «MyMedicalBooks» og velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Retningslinjen er delt inn i ti hovedområder.
Retningslinjen er lett tilgjengelig på mobil, og et viktig verktøy for å synliggjøre muligheter og forventninger i helsetilbudet, for både helsepersonell og pasienter.