Norsk Epilepsiforbund

Interessepolitisk arbeid for epilepsi

Norsk Epilepsiforbund jobber kontinuerlig med en rekke viktige interessepolitiske saker. Sakene vi jobber med har alle stor betydning for mange mennesker med epilepsi.

.

Norsk Epilepsiforbund har i hovedsak fokus på to hovedområder innen interessepolitikken: Epilepsiomsorg i verdensklasse og et godt hverdagsliv med epilepsi.

Epilepsiomsorg i verdensklasse
Norsk Epilepsiforbund arbeider for best mulig behandling for mennesker med epilepsi, både med tanke på utredning, behandling og rehabilitering. At det skal være lik tilgjengelighet på behandlings- og rehabiliteringstilbudet uavhengig av geografisk bosted er et selvfølgelig element i dette. For 2014 vil våre prioriterte saker være:

Et godt hverdagsliv med epilepsi
Mange mennesker med epilepsi har utfordringer i hverdagen som følge av sin diagnose. Norsk Epilepsiforbund arbeider for et samfunn som er tilrettelagt for best mulig livskvalitet for alle mennesker med epilepsi. I 2014 jobber Norsk Epilepsiforbund i hovedsak med sakene:

I tillegg til de prioriterte sakene, hvor NEF selv er en aktiv pådriver i arbeidet, jobber vi også løpende med en rekke andre aktuelle saker. Dette kan f.eks. være i forbindelse med statsbudsjettet, aktuelle utredninger eller høringer som berører vår målgruppe.

.

Dersom du har innspill eller spørsmål til vårt interessepolitiske arbeid er du velkommen til å kontakte oss.