Norsk Epilepsiforbund

Førstehjelp

Det finnes svært mange ulike typer epileptiske anfall. Forhør deg med personen som har epilepsi om hvordan du kan hjelpe dersom han skulle få et anfall. Her finner du også generelle førstehjelpsregler det kan være nyttig å huske på!

Førstehjelp ved krampeanfall (GTK)
1. Vær rolig. De fleste anfall går over av seg selv i løpet av 2-5 minutter.

2. Du får ikke stoppet anfallet, så kun sørg for at personen ikke skader seg selv under anfallet.

3. Stikk IKKE noe mellom tennene - det kan gi tannskader. Gi heller ikke drikke.

4. Forsøk ikke å stanse krampene eller å "gjenopplive" vedkommende. Når krampene har gitt seg, er det viktig å sørge for frie luftveier.

5. Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig om vedkommende har skadet seg eller anfallet er langvarig (+5 min) - eller dersom det kommer flere anfall i serie uten oppvåkning mellom.


Førstehjelp ved mindre anfall:
Vær rolig, sørg for at personen ikke skader seg selv - bli ved personen til han har gjenvunnet full bevissthet og klarer seg selv.

For mer informasjon om hva du skal gjøre under et anfall, se retningslinjen for epilepsi.