Norsk Epilepsiforbund

Støtt Epilepsiforbundet

Ønsker du å gi et bidrag til Norsk Epilepsiforbunds arbeid eller epilepsirelatert forskning, kan du benytte følgende kontonummer:
1612.07.14019

Du kan også trykke her hvis du ønsker å overføre penger med betalingskort.

Eller du kan bruke Vipps. Vårt nummer er 88491.

Dersom du ønsker at gaven skal øremerkes spesielle formål, kan dette skrives i meldingsfeltet ved innbetaling. Hvis gaven gis i forbindelse med begravelse eller testamenterte gaver, og det ønskes takkeannonse i lokalavis, kan dette skrives samme sted.

Alle gaver på over kr. 500,- er fradragsberettigede. Vi trenger da ditt personnummer tilsendt for å melde fra til likningsmyndighetene.

Takk for verdifull støtte!