Nettverk

Medlemmer med felles interesser innenfor spesifikke temaer kan samle seg i formaliserte nettverk etter godkjenning fra styret i Norsk Epilepsiforbund. Nettverkene drives av frivillighet, og vil kunne tilby ulike aktiviteter og kontaktpunkt med medlemmene. Under kan du lese mer om våre nettverk.

Ungdomsnettverk (NEFU)

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom er et landsdekkende nettverk som arbeider spesielt for mennesker mellom 15 og 30 år. Styret i NEFU fungerer som et ungdomsråd som skal veilede forbundet i utvikling av aktiviteter og tilbud, og bidra til at ungdomsperspektivet ivaretas i organisasjonens arbeid. Gjennom nettverket tilbys blant annet sommer- og vinterleir til medlemmene. NEFU har nettsiden www.nefu.no og egen facebookside.


Dravet syndrom

Nettverket jobber spesielt for å spre kunnskap om Dravet syndrom og etablere kontakt mellom familier berørt av diagnosen. Leder for nettverket er Susanne Løyland, og nettverket har både egen nettside www.dravet.no og facebookside.


Nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere

Norsk Epilepsiforbund tok i 2016 initiativ til å opprette et selvstendig nasjonalt nettverk for sykepleiere som jobber med epilepsi. Nettverket har nærmere 100 medlemmer og arbeider med å fremme epilepsisykepleie i helsetilbudet ved epilepsi. Dersom du er sykepleier som jobber med epilepsi er du velkommen til å delta i nettverket som kan treffes på sykepleie@epilepsi.no


Epilepsiforbundet Sjeldne – nettverk for sjeldne epilepsidiagnoser og sjelden epilepsi

Nettverket for sjeldne epilepsidiagnoser og sjelden epilepsi er et landsdekkende nettverk for medlemmer av Norsk Epilepsiforbund. Nettverket har som mål å ivareta og gi et tilbud til de som selv har – eller er pårørende til – en person med en sjelden epilepsi som medfører sammensatte og komplekse utfordringer. Nettverket bidrar til at Norsk Epilepsiforbund favner bredere, og vil sørge for at forbundet får innspill om behovene denne gruppen har og utfordringene de møter.
Nettverket brenner for likepersonsarbeid og ønsker å skape møteplasser for medlemmene, både på nett og fysiske temamøter og helgesamlinger for pårørende, pasienter og søsken. På den måten kan nettverket bidra til erfaringsdeling, samhold, kompetansespredning og kommunikasjon. Nettverket har en egen privat gruppe på Facebook, og det jobbes med å få på plass en nettside.

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem, kan du kontakte:
Åshild Holt Lona, mobil: 957 91 334 eller mail: ashild.sjeldne@epilepsi.no
Anci Haugerud, mobil: 917 72 737 eller mail: anci.sjeldne@epilepsi.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS