Nettverk

Medlemmer med felles interesser innenfor spesifikke temaer kan samle seg i formaliserte nettverk etter godkjenning fra styret i Norsk Epilepsiforbund. Nettverkene drives av frivillighet, og vil kunne tilby ulike aktiviteter og kontaktpunkt med medlemmene. Under kan du lese mer om våre nettverk.

Ungdomsnettverk (NEFU)

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom er et landsdekkende nettverk som arbeider spesielt for mennesker mellom 15 og 30 år. Styret i NEFU fungerer som et ungdomsråd som skal veilede forbundet i utvikling av aktiviteter og tilbud, og bidra til at ungdomsperspektivet ivaretas i organisasjonens arbeid. Gjennom nettverket tilbys blant annet sommer- og vinterleir til medlemmene. NEFU har nettsiden www.nefu.no og egen facebookside.


Dravet syndrom

Nettverket jobber spesielt for å spre kunnskap om Dravet syndrom og etablere kontakt mellom familier berørt av diagnosen. Leder for nettverket er Susanne Løyland, og nettverket har både egne nettsider www.dravet.no og facebooksider.


Nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere

Norsk Epilepsiforbund tok i 2016 initiativ til å opprette et selvstendig nasjonalt nettverk for sykepleiere som jobber med epilepsi. Nettverket har nærmere 100 medlemmer og arbeider med å fremme epilepsisykepleie i helsetilbudet ved epilepsi. Dersom du er sykepleier som jobber med epilepsi er du velkommen til å delta i nettverket som kan treffes på sykepleie@epilepsi.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS