Se meg - Barn som pårørende

Veileder til foreldre

Det er ingen fasit når det gjelder samtale med barn om alvorlig sykdom/skade i familien. Her presenteres imidlertid noen punkter som kan bidra til økt åpenhet og bedre kommunikasjon i en vanskelig situasjon.


Stol på deg selv
Selv om du kanskje ikke klarer å beskytte barnet ditt i den grad du ønsker, kan din åpenhet styrke barnets evne til å mestre situasjonen. Ha tillit til ditt barns evne til å forstå og håndtere situasjonen.

Ta deg tid
Vær oppmerksom når barnet ditt har behov for å snakke. Prøv å skape tid og rom for samtale. Gi alltid barnet tid til å snakke med en voksen dersom de har opplevd at mor eller far har hatt anfall.

Skaff den hjelpen du trenger
Før du snakker med barnet er det kanskje behov for å drøfte situasjonen med familie og venner? Eller snakke med en sosionom, annet fagpersonell eller andre foreldre i samme situasjon? Noen finner det nyttig å ta kontakt med støttegrupper, interesseorganisasjoner, lese aktuell litteratur etc.

Gå i gang
Det er best ikke å vente for lenge med den første samtalen. Barn merker når noe er annerledes og det kan vekke uro.

Følg barnets antydninger
Oppmuntre barnet til å stille spørsmål. Svar på spørsmålene på en enkel måte. Ikke overvurder barnets alder, modenhetsgrad, evne til å forstå og behov for å vite. La barnet få anerkjennelse for sine følelser.

Fortsett å snakke
Epilepsi er en diagnose de fleste vil ha i mange år, noen for resten av livet. Over tid vil det oppstå behov for nye samtaler. Det er fint om barnet kan stille spørsmål og oppmuntres til å sette ord på tanker og følelser. Det kan komme spørsmål du ikke kan svare på. Vær ærlig og si at dette vet du ikke.

Finn voksne som kan være dine støttespillere
Kanskje er andre bekymret for barnet ditt? Lytt til hva de kan bidra med. Kan de hjelpe og lette situasjonen? Slike støttespillere kan være slekt og venner, andre foreldre, lærere, førskolelærere, helsesøster, barneverntjenesten etc.

(teksten er inspirert av Informasjon til foreldre, Kompetansepakke for helsepersonell, Lærings-og mestringssenteret, OUS-HF)


© Norsk Epilepsiforbund, Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo, e-post: post@epilepsi.no Telefon: 22 47 66 00
Websiden er utviklet av Imaker AS