Se meg - Barn som pårørende

Å involvere andre - skole/barnehage (aktivitetsskole/skolefritidsordning/helsetjeneste)

Å involvere andre i det som skjer kan gjøre hverdagen enklere for deg og barna. Informer gjerne andre som står barna nær om epilepsien, og hvordan dere sammen kan ivareta barnas behov. Når lærer på skolen eller de ansatte i barnehagen vet at barnet har en i familien med epilepsi, kan de både tilrettelegge og ivareta barna når de er hos dem, og fortelle deg om hva de ser og gjør. Det er av stor betydning for barnet at de vanlige tingene i hverdagen fungerer som de pleier; for eksempel det å ha med seg matpakke i barnehagen/skolen, være sammen med venner og/eller delta på fritidsaktiviteter. Det kan også være viktig å huske på at venner, skole og aktiviteter kan ha stor betydning for barn når mamma, pappa eller søsken har epilepsi.

Alle kommuner/bydeler har også følgende tilbud for barn og unge:
- Helsestasjon (barn fra 0-5 år)
- Skolehelsetjeneste (barn/unge fra 6-20 år)
- Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjeneste)
- Barneverntjeneste

(teksten er inspirert av "Når barn er pårørende", www.barnsbeste.no)


© Norsk Epilepsiforbund, Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo, e-post: post@epilepsi.no Telefon: 22 47 66 00
Websiden er utviklet av Imaker AS