Se meg - Barn som pårørende

Søsken som pårørende

Når et barn får epilepsi, påvirker det også søsken. Hverdagen endres på mange områder. Barn og foreldre er forskjellige og takler utfordringer og vanskelige situasjoner ulikt. Samspillet i familien påvirkes av hvordan hvert enkelt familie medlem reagerer på og mestrer det å ha en med epilepsi i familien.Søskens reaksjoner vil variere, men følelser som redsel, forvirring, skyld, sinne og sjalusi er ikke uvanlig. Barn har ulike beskyttelsesmekanismer. Evnen til å takle stress kan blant annet være avhengig av barnets alder og barnets forståelse av søskens sykdom. Barnets og familiens mestringsressurser og sårbarhet vil også virke inn.

Det er viktig å la søsken bli sett, hørt og involvert. Ta søsken med i diskusjoner, gi informasjon og vær åpen. Barn har stor fantasi. Noen ganger lager de seg forestillinger som er verre enn virkeligheten. Forsøk å gi informasjon så tidlig som mulig og vær så konkret du kan. Informasjon gir økt trygghet. Boken "Epilepsi- barn forteller" kan benyttes som utgangspunkt for samtale. Forbered søsken på hva de kan si når de blir spurt om sitt syke søsken. Tren gjerne på dette på forhånd, og spør konkret om hva de vil fortelle til andre. Ha fokus på å være ærlig, åpen og inkluderende. Hjelp barnet til å sette ord på sine følelser, og gi det anerkjennelse. Søsken ønsker å være til hjelp, la dem få oppgaver de kan mestre. Ofte bruker foreldre mye tid på det syke barnet, det er derfor lurt å la søsken få noe tid alene med mor eller far. Søsken har også behov for å leve sitt eget liv, og trenger oppmuntring og støtte på at det er fint å ha sine egne interesser og aktiviteter.

For noen barn kan det oppleves lettere å snakke med andre enn foreldre om sårbare temaer. Ved behov kan helsepersonell bistå foreldre og/ eller søsken med informasjon, samtaler og veiledning.

Temaer kan være:
- Søskens rolle ved anfallshåndtering
- Sykdom og - sykdomsfokus
- Hvordan dele på oppmerksomheten mellom søsknene?
- Sosiale utfordringer

Filmer og bøker som kan være til hjelp for samtale finner du her


© Norsk Epilepsiforbund, Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo, e-post: post@epilepsi.no Telefon: 22 47 66 00
Websiden er utviklet av Imaker AS