Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbund ble stiftet 16. mars 1974.

Vi er en landsdekkende uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte. Våre hovedområder er opplysningsarbeid og påvirkningsarbeid for å fremme best mulig livskvalitet for mennesker med epilepsi.

Vi har ca. 5600 medlemmer, og ca. 25 lokalforeninger og fylkeslag. Våre lokale ledd er bygget opp av frivillige som ønsker å bidra lokalt i Norge. Gjennom disse tilbys det ulike former for aktiviteter og arrangementer for våre medlemmer.

Hvert annet år samles Norsk Epilepsiforbund til landsmøte. Her velges blant annet forbundsstyret og vårt arbeids- og strategiprogram fastsettes.

Prinsesse Märtha Louise er forbundets høye beskytter.

Ungdomsarbeidet er organisert i Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU), som har egne grupper rundt om i hele landet. Hovedmedlem under fylte 30 år blir automatisk medlem i NEFU.


Arbeids- og strategiprogram 2016-18

Norsk Epilepsiforbunds arbeids- og strategiprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2016.
Programmet inneholder organisasjonens overordnede satsningsområder.

Kunnskap til folket

Det er liten tvil om at en av Norsk Epilepsiforbunds største og viktigste oppgaver er knyttet til informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid. "Kunnskap til folket" er et satsingsområde som nettopp ivaretar dette ansvaret.

Norsk Epilepsiforbund - En slagkraftig organisasjon

Det er viktig for Norsk Epilepsiforbund å stadig tenke fornyelse og videreutvikling. Dette gjenspeiles i satsingsområdet der målsetningene er basert på eget potensial, både med tanke på størrelse og aktivitet. Medlemstall, samarbeid med andre, og aktive lokalledd er viktige målsetninger her.

Norsk epilepsiomsorg i verdensklasse

Her settes det fokus på arbeidet for best mulig behandling for mennesker med epilepsi, både med tanke på utredning, behandling og rehabilitering. At det skal være lik tilgjengelighet på behandlings- og rehabiliteringstilbudet uavhengig av geografisk bosted er et selvfølgelig element i dette.

Et godt liv med epilepsi

Mange mennesker med epilepsi har tilleggsutfordringer i hverdagen som følge av sin diagnose. Norsk Epilepsiforbund skal arbeide for et samfunn som er tilrettelagt for best mulig livskvalitet for alle mennesker med epilepsi.