Epilepsi og skole

Mange barn med epilepsi opplever en god skolehverdag, med god mestring. Samtidig viser forskning at barn med epilepsi oftere opplever læringsvansker og andre skolerelaterte vansker enn andre barn. Mange har derfor behov for ekstra støtte eller tilrettelegging på skolen.

Epilepsi finnes i mange former, og påvirker barn svært forskjellig. Hvordan skolehverdagen arter seg kan påvirkes av anfallstype, anfallshyppighet og årsaken til epilepsien. Barnet kan også være preget av bivirkninger av medisiner eller tilleggsutfordringer av fysisk, psykisk, sosial, kognitiv og atferdsmessig art. Det er viktig å være oppmerksom på at epilepsi er en diagnose som kan påvirke skolehverdagen på mange måter, selv når det sjelden eller aldri sees anfall på skolen.

Når skoledagen tilrettelegges er det avgjørende at man tar utgangspunkt i den konkrete situasjonen til den enkelte elev. Erfaring viser at utfordringer og behov hos elever med epilepsi kan endre seg over tid, og at det er viktig å følge godt med og gjøre jevnlige vurderinger av elevens behov.

I vår nettbutikk kan du bestille eller laste ned vår brosjyre «Elever med epilepsi». Her kan du blant annet lese om svømmeundervisning, akuttmedisinering og tips til tilrettelegging på skolen.

For mer omfattende informasjon og verktøy for samarbeid mellom skole og hjem, kan også skolepakken «Min epilepsi i skolen» bestilles.

 • Skolepakken "Min epilepsi i skolen"

  God informasjon og et godt samarbeid mellom hjem og skole er ofte nøkkelen til en god skoleopplevelse for barnet. For å tilrettelegge for dette, har Epilepsiforbundet utviklet skolepakken «Min epilepsi i skolen».

  «Min epilepsi i skolen» inneholder to esker: en eske til familien og en eske som kan ligge på skolen og følge barnet gjennom skolegangen. I eskene ligger det et omfattende informasjonshefte, to ark som kan fylles ut med informasjon om den enkelte elev, en førstehjelpsplakat, samt en liten notatblokk og en penn. Det følger også med to brosjyrer som kan brukes når man forteller om epilepsi.

  Medlemmer kan bestille «Min epilepsi i skolen» gratis på post@epilepsi.no. Ikke-medlemmer kan bestille den i nettbutikken mot betaling.

  «Min epilepsi i skolen» er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam.

 • Informasjon til skole, PPT og andre fagpersoner

  Informasjon til skole, PPT og andre fagpersoner

  Forskning har vist at om lag 57 prosent av barn og unge med epilepsi opplever lærevansker, samt at barn med epilepsi har økt forekomst av psykiske og atferdsmessige vansker. Skoler, PPT og andre som vurderer og tilrettelegger for elever med epilepsi, har derfor en svært viktig oppgave i å se og forstå hele utfordringsbildet hos elever med epilepsi. 

  Epilepsiforbundet har, i samarbeid med Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), utviklet et informasjonshefte til deg som er fagperson og som skal vurdere eller tilrettelegge for elever med epilepsi. Heftet gir en grundig innføring i kompleksiteten, og de ulike utfordringer som hyppig oppstår hos barn med epilepsi. I informasjonsheftet vil du finne informasjon om epilepsi og hvordan sykdommen kan påvirke hjernen og kognisjon. Videre presenteres hyppige epilepsirelaterte utfordringer knyttet til blant annet språk, hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner, atferd og psykomotorisk tempo. I informasjonsheftet vil du finne tips til tiltak og råd knyttet til utredning av barn med epilepsi. Avslutningsvis vil du finne en oversikt over hvor du kan henvende deg for bistand knyttet til epilepsi i skolen.

  Informasjonsheftet kan lastes ned her, eller bestilles i papirformat på post@epilepsi.no.

  /share/mime/48/pdf.png Informasjonshefte

  For mer informasjon, se utdrag fra konferansen Epilepsi og pedagogikk som fungerer – Fagkonferanse om epilepsi, kognisjon og tilrettelegging i skolen på Epilepsiforbundets YouTube-kanal.

  Informasjonsheftet og konferansen er en del av prosjektet «Når læring blir vanskelig», som er gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam. 

Hjelp oss å styrke helsetilbudet

Alle med epilepsi bør være sikret riktig oppfølging i helsevesenet. God epilepsibehandling handler om mer enn jakten på anfallsfrihet.
Støtt vårt arbeid for gode helsetjenester, du også.

Bli medlem

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS