Hvem er vi?

Epilepsiforbundet er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende. Med støtte fra våre medlemmer arbeider vi for en bedre hverdag og tryggere fremtid med epilepsi.

Våre hovedarbeidsområder er politisk påvirkning for vår målgruppe og opplysningsarbeid gjennom kunnskapsformidling og rådgivning. Vi arbeider også kontinuerlig for å sikre best mulig helsetilbud til alle som er berørt av epilepsi, og gir derfor støtte til epilepsirelatert forskning.

Våre lokalforeninger og nettverk er bygget opp av frivillige som ønsker å bidra lokalt i Norge. Gjennom disse tilbys det ulike former for aktiviteter og arrangementer for våre medlemmer. De frivillige spiller også en sentral rolle i arbeidet med å spre kunnskap.

Ønsker du å bidra som frivillig, kontakt oss gjerne på frivillig@epilepsi.no

Epilepsiforbundet har fem overordnede satsingsområder som er førende for vårt arbeid

  • Epilepsiforbundet – et godt sted å være medlem

Epilepsiforbundet skal være et godt sted å være medlem, hvor medlemmer opplever mestring og god livskvalitet. Våre medlemmer er vår viktigste ressurs for å oppnå vårt formål, og organisasjonen skal tilrettelegge for at flest mulig kan bidra med sin frivillighet. Epilepsiforbundet skal være tilgjengelig der du bor, og alle skal finne et tilbud som passer. Våre frivillige skal oppleve meningsfulle oppgaver og kunne bruke av sine rike erfaringer.

  • Informasjon og kunnskap til folket

Epilepsi rommer langt større variasjoner enn folk flest er klar over, og dreier seg for mange om mer enn anfall. Vi mener at god kunnskap om epilepsi bidrar til økt trygghet hos den enkelte, og skaper bedre forutsetninger for forståelse fra omgivelsene. En av våre største og viktigste oppgaver er derfor knyttet til informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid.
Epilepsiforbundet jobber også for personer med diagnosen psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES), hvor det er stort behov for økt kunnskap i befolkningen.

  • Et førsteklasses helsetilbud til mennesker med epilepsi

Mennesker med epilepsi i Norge skal motta det beste mulige helsetilbudet. Tilgang til spesialisthelsetjenesten, varig oppfølging, tilgjengelige behandlingsmetoder og et reelt rehabiliteringstilbud er sentrale elementer i dette. Vi mener lik tilgjengelighet til helsetilbudet uavhengig av geografisk bosted er en selvfølge. Epilepsiomsorg er for oss mer enn kun jakten på anfallsfrihet.
For at det skal være et førsteklasses helsetilbud til mennesker med epilepsi, er det viktig å ivareta spydspissene i faget. Epilepsiforbundet jobber for at den nasjonale behandlingstjenesten for kompleks epilepsi, som ivaretas av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), varig sikres som et samlet, tverrfaglig nasjonalt behandlingstilbud. 

  • Et godt liv med epilepsi

Mange mennesker med epilepsi opplever tilleggsutfordringer i hverdagen. Epilepsiforbundet arbeider derfor for et samfunn som er tilrettelagt med velferdsordninger for best mulig livskvalitet for alle mennesker med epilepsi og deres pårørende.
Vi jobber også aktivt med å spre informasjon om diagnosen psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES), for at personer med denne diagnosen skal få bedre behandling og kunne leve bedre liv. Her er det stort behov for mer kompetanse i hele hjelpeapparatet.

  • En organisasjon med gjennomslagskraft

For oss er det viktig å hele tiden tenke forbedring og videreutvikling. Derfor arbeider vi aktivt for å være en effektiv og slagkraftig organisasjon.
Epilepsiforbundet skal være aktiv i den politiske debatten og synlig i media. Antall medlemmer har mye å si for hvilken tyngde organisasjonen har i politisk påvirkning og hvor mye vi får i økonomisk støtte. Å få flere medlemmer er derfor et av våre viktigste mål.

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2023

/share/mime/48/pdf.png Vedtekter

Bidra til epilepsiforskning

Med støtte fra medlemmene gir vi hvert år midler til forskning innenfor epilepsi.
Hjelp oss å fremme viktig forskning.

Bli medlem

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS