Hvem er vi?

Norsk Epilepsiforbund er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende. Med støtte fra våre medlemmer arbeider vi for en bedre hverdag og tryggere fremtid med epilepsi.

Våre hovedarbeidsområder er politisk påvirkning for vår målgruppe og opplysningsarbeid gjennom kunnskapsformidling og rådgivning. Vi arbeider også kontinuerlig for å sikre best mulig helsetilbud til alle som er berørt av epilepsi, og gir derfor støtte til epilepsirelatert forskning.

Våre lokalforeninger og nettverk er bygget opp av frivillige som ønsker å bidra lokalt i Norge. Gjennom disse tilbys det ulike former for aktiviteter og arrangementer for våre medlemmer. De frivillige spiller også en sentral rolle i arbeidet med å spre kunnskap.

Ønsker du å bidra som frivillig, kontakt oss gjerne på frivillig@epilepsi.no

Norsk Epilepsiforbund har fire overordnede satsingsområder som er førende for vårt arbeid

  • Kunnskap til folket

Epilepsi rommer langt større variasjoner enn folk flest er klar over, og dreier seg for mange om mer enn anfall. Vi mener at god kunnskap om epilepsi bidrar til økt trygghet hos den enkelte, og skaper bedre forutsetninger for forståelse fra omgivelsene. En av våre største og viktigste oppgaver er derfor knyttet til informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid.

  • Norsk epilepsiomsorg i verdensklasse

Mennesker med epilepsi i Norge skal motta det beste mulige helsetilbudet. Tilgang til spesialisthelsetjenesten, varig oppfølging, tilgjengelige behandlingsmetoder og et reelt rehabiliteringstilbud er sentrale elementer i dette. Vi mener lik tilgjengelighet til helsetilbudet uavhengig av geografisk bosted er en selvfølge. Epilepsiomsorg er for oss mer enn kun jakten på anfallsfrihet.

  • Et godt liv med epilepsi

Mange mennesker med epilepsi opplever tilleggsutfordringer i hverdagen. Norsk Epilepsiforbund arbeider derfor for et samfunn som er tilrettelagt med velferdsordninger for best mulig livskvalitet for alle mennesker med epilepsi og deres pårørende.

  • En slagkraftig organisasjon

For oss er det viktig å hele tiden tenke forbedring og videreutvikling. Derfor arbeider vi aktivt for å være en effektiv og slagkraftig organisasjon. Vi har derfor uttalte mål om å bli flere medlemmer, øke vår aktivitet og få mer gjennomslag i vårt arbeid.

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019

/share/mime/48/pdf.png Vedtekter

Bidra til epilepsiforskning

Med støtte fra medlemmene gir vi hvert år midler til forskning innenfor epilepsi.
Hjelp oss å fremme viktig forskning.

Bli medlem

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS