Våre nettverk

Medlemmer med felles interesser innenfor spesifikke temaer kan samle seg i formaliserte nettverk etter godkjenning fra styret i Epilepsiforbundet. Nettverkene drives av frivillighet, og vil kunne tilby ulike aktiviteter og kontaktpunkt med medlemmene. Under kan du lese mer om våre nettverk.

Epilepsiforbundet Ung

Epilepsiforbundet Ung er et landsdekkende nettverk som arbeider spesielt for mennesker mellom 15 og 30 år. Styret i Epilepsiforbundet Ung fungerer som et ungdomsråd som skal veilede forbundet i utvikling av aktiviteter og tilbud, og bidra til at ungdomsperspektivet ivaretas i organisasjonens arbeid. Gjennom nettverket tilbys blant annet sommer- og vinterleir til medlemmene. Du kan følge nettverket på Instagram (@epilepsiforbundet) og kontakte dem på ung@epilepsi.no.


Dravet syndrom

Nettverket jobber spesielt for å spre kunnskap om Dravet syndrom og etablere kontakt mellom familier berørt av diagnosen. Leder for nettverket er Susanne Løyland, og nettverket har både egen nettside www.dravet.no og facebookside. Ønsker du å bli med i nettverket, kan du sende en mail til dravet@epilepsi.no.


Epilepsiforbundet Sjeldne – nettverk for sjeldne epilepsidiagnoser og sjelden epilepsi

Nettverket for sjeldne epilepsidiagnoser og sjelden epilepsi er et landsdekkende nettverk for medlemmer av Epilepsiforbundet. Nettverket har som mål å ivareta og gi et tilbud til de som selv har – eller er pårørende til en person med – en sjelden epilepsi som medfører sammensatte og komplekse utfordringer. Nettverket bidrar til at Epilepsiforbundet favner bredere, og vil sørge for at forbundet får innspill om behovene denne gruppen har og utfordringene de møter.
Nettverket brenner for likepersonsarbeid og ønsker å skape møteplasser for medlemmene, både på nett og fysiske temamøter og helgesamlinger for pårørende, pasienter og søsken. På den måten kan nettverket bidra til erfaringsdeling, samhold, kompetansespredning og kommunikasjon. Nettverket har en egen privat gruppe på Facebook, og en egen nettside.

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem, kan du kontakte:
Åshild Holt Lona, mobil: 957 91 334 eller mail: ashild.sjeldne@epilepsi.no
Anci Haugerud, mobil: 917 72 737 eller mail: anci.sjeldne@epilepsi.no


Epilepsiforbundet Flerkultur

Epilepsiforbundet Flerkultur er et nettverk som jobber med å gi veiledning til mennesker med flerkulturell bakgrunn og øke deres kunnskap om epilepsi. Det å ha epilepsi kan være tabubelagt i mange kulturer. Nettverket ønsker å gjøre epilepsi mindre farlig, og få kontakt med både de som har epilepsi og pårørende. Du kan følge nettverket på Instagram @epilepsiforbundetflerkultur. Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt med dem på mail: flerkultur@epilepsi.no.


Epilepsiforbundet PNES (psykogene ikke-epileptiske anfall)

Epilepsiforbundets PNES-nettverk består av personer som enten har PNES-diagnosen, har hatt PNES-diagnosen eller er pårørende. Nettverket jobber frivillig for å gjøre PNES-diagnosen kjent, og være en støttespiller for alle med diagnosen og deres pårørende.
Har du spørsmål om det å leve med PNES eller ønsker å bidra i nettverket, kan du sende mail til PNES@epilepsi.no. Faglige spørsmål rettes til legen din. Alle som ønsker å bli en del av nettverket, er velkomne til det.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS