EKG bør tas av alle ved utredning av epilepsisuspekte anfall med tanke på eventuell hjerterymeforstyrrelse som årsak til anfall. Artikkelforfatterne anbefaler også at det tas ved behandling med epilepsimedisiner som kan påvirke hjertet, og hos alle med kjent eller mistenkt hjertesykdom. Foto: Chaikom/Shutterstock.com

Advarsel mot bruk av Lamictal ved hjertesykdom

U.S. Food and Drug Administration (FDA), som tilsvarer Statens legemiddelverk her hjemme, fikk nylig lagt til en advarsel i de amerikanske pakningsvedleggene til Lamictal (lamotrigin). Der fremgår det at medikamentet, dersom det brukes av personer med hjertesykdom, kan gi opphav til hjerterytmeforstyrrelser eller plutselig død. Epilepsiforbundet har bedt overlegene Dag Aurlien og Erik Taubøll kommentere dette.

Artikkelen er skrevet av Ph.d. overlege Dag Aurlien, Stavanger Universitetssjukehus. 
Professor dr. med. overlege Erik Taubøll, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

En arbeidsgruppe med internasjonalt toneangivende epilepsieksperter fra American Epilepsy Society (AES) (tilsvarende Norsk epilepsiselskap) og International League Against Epilepsy (ILAE) har på bakgrunn av advarselen fra FDA publisert en vurdering av denne advarselen og hvordan helsepersonell kan bidra til å minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser ved bruk av lamotrigin (1).

Arbeidsgruppen anbefaler at det tas et EKG før behandling startes. Hvis medikamentet brukes hos personer med økt risiko, anbefales EKG også når en etter gradvis doseøkning har kommet opp i vedlikeholdsdose. Imidlertid finnes det etter deres oppfatning ikke data som dokumenterer at lamotrigin har gitt opphav til økt forekomst av hjerterytmeforstyrrelser eller plutselig hjertedød sammenlignet med andre epilepsimedisiner.

For oss synes det påfallende at arbeidsgruppen tilsynelatende ikke kjenner, eller vil forholde seg til, våre mange internasjonalt publiserte arbeider der vi gjennom flere år har advart mot økt risiko for plutselig død ved epilepsi (Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP)) ved behandling med lamotrigin hos en undergruppe av personer med epilepsi.

En klinisk observasjon gjennom en tiårsperiode ved Stavanger Universitetssjukehus ga i 2005 mistanke om økt risiko for SUDEP ved bruk av lamotrigin ved idiopatisk (også kalt genetisk) epilepsi (2,3). Dette ga opphav til et forskningssamarbeid med Rikshospitalet som fortsatt er aktivt. Vår studie fra Rogaland indikerte økt risiko for SUDEP ved bruk av lamotrigin, men kun hos kvinner med idiopatisk generalisert epilepsi (4). Senere har en stor internasjonal studie vist det samme; økt risiko ved idiopatisk generalisert epilepsi, men ikke engang en tendens til økt risiko ved symptomatisk epilepsi, det vil si epilepsi som har en kjent årsak, som for eksempel gjennomgått hodeskade eller hjerneblødning (5).

Dessverre har den rådende oppfatning både nasjonalt og internasjonalt tilsynelatende vært at medikamentet ikke gir noen økt risiko for SUDEP (6), men her har de anvendt metoder og vurderinger som etter vår oppfatning ikke er vitenskapelig holdbare. Dette har vi dokumentert i tre ulike oversiktsartikler, senest i 2020 (7-9).

Alt i alt taler kliniske og eksperimentelle studier for at en bør være tilbakeholden med å starte behandling med lamotrigin hos kvinner med idiopatisk generalisert epilepsi med tonisk-kloniske krampeanfall. Ved kjent eller mistenkt hjertesykdom bør det tas EKG, og fordelene ved å bruke dette medikamentet bør veies opp mot en mulig økt fare for hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.


Referanser

(1) https://www.ilae.org/files/ilaeGuideline/ILAE_AES_Lamotrigine-advisory-FINAL-2021-0126.pdf
(2) Aurlien D, Taubøll E, Gjerstad L. Lamotrigine in idiopathic epilepsy - increased risk of cardiac death? Acta Neurol Scand 2007.
(3) Aurlien D, Leren TP, Taubøll E, Gjerstad L. New SCN5A mutation in a SUDEP victim with idiopathic epilepsy. Seizure 2009.
(4) Aurlien D, Larsen JP, Gjerstad L, Taubøll E. Increased risk of sudden unexpected death in epilepsy in females using lamotrigine: a nested, case-control study. Epilepsia 2012.
(5) Hesdorffer DC, Tomson T, Benn E, Sander JW, Nilsson L, Langan Y, Walczak TS, Beghi E, Brodie MJ, Hauser A; ILAE Commission on Epidemiology; Subcommission on Mortality. Combined analysis of risk factors for SUDEP. Epilepsia 2011 .
(6) Hesdorffer DC, Tomson T, Benn E, Sander JW, Nilsson L, Langan Y, Walczak TS, Beghi E, Brodie MJ, Hauser WA; ILAE Commission on Epidemiology (Subcommission on Mortality). Do antiepileptic drugs or generalized tonic-clonic seizure frequency increase SUDEP risk? A combined analysis. Epilepsia 2012.
(7) Aurlien D, Gjerstad L, Taubøll E. The role of antiepileptic drugs in sudden unexpected death in epilepsy. Seizure 2016.
(8) Aurlien D, Olsen TR, Taubøll E, Gjerstad L, Lossius MI, Nakken KO. Plutselig, uventet epilepsirelatert død. Tidsskr Nor Legeforen. 2016
(9) Pensel MC, Nass RD, Taubøll E, Aurlien D, Surges R. Prevention of sudden unexpected death in epilepsy: current status and future perspectives. Expert Rev Neurother 2020.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS