Ny forskning viser at barn med nattlig epileptisk aktivitet uten anfall (NEA) sliter mer med å utvikle språket sitt enn andre barn. Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Epilepsi uten anfall

18.09.2017

Kan gi barn språkproblemer

Ikke alle barn som har epilepsi, får synlige anfall. Noen opplever epileptisk hjerneaktivitet bare om natten når de sover, og for noen gir ikke dette anfall. På norsk kalles denne tilstanden nattlig epileptisk aktivitet uten anfall (NEA). NEA oppstår i barneårene og forsvinner i ungdomsårene.

Sliter med språkutviklingen
Ny forskning fra Universitetet i Oslo, omtalt av forskning.no, viser at barn med NEA sliter mer med å utvikle språket sitt enn andre barn.

– Hvis språkutviklingen blir negativt påvirket av NEA, må barna få støtte når de skal lære å snakke, sier forsker Silje Systad ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, til forskning.no.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Solberg skole tar i mot barn som trenger utredning for ulike former for epilepsi. Systad og hennes kollegaer språktestet her 33 barn mellom fire og ti år som hadde NEA.

Barna med NEA ble sammenlignet med to andre grupper barn, såkalte kontrollgrupper, som forskerne antok hadde normal hjerneaktivitet. Barna i den første kontrollgruppen hadde samme kjønn og alder som NEA-gruppen. Den andre kontrollgruppen var lik NEA-gruppen med hensyn til ordforråd og kjønn.

Alle barna ble testet på en rekke aspekter knyttet til språk og språkutvikling: ordforråd, grammatikk, setningsoppbygging, fonologi, benevningshastighet, korttidsminne og lesing.

– På gruppenivå kan det se ut til at barna med NEA strever spesielt med språket, sier Systad til forskning.no. Flere av barna hadde heller ikke lært seg å lese selv om de gikk på skolen.

Viktig å støtte barnas språkutvikling
Systad forteller videre at selv om det er kjent fra annen forskning at NEA opphører i ungdomsårene, kan språkvanskene bestå.

– Det betyr at det er viktig å støtte barnas språkutvikling. Våre resultater peker også på at man bør være oppmerksom på leseutviklingen til disse barna, sier hun.

Forskerne har ikke det fulle bildet av koblingene mellom NEA og språkvansker. Området er sammensatt, og det er viktig å undersøke om det er underliggende faktorer som påvirker denne sammenhengen, og om medisinering av NEA kan bidra til å minske barnas språkvansker.

Bør gjøre studien på nytt
Studien har noen svakheter som gjør det vanskelig å trekke generelle slutninger om resultatet: Den omfatter et lite utvalg, og barna med NEA var hentet fra spesialsykehus. De kan derfor være hardere rammet enn andre barn med NEA.

–Derfor bør vår studie også gjøres på nytt, og da aller helst med en større gruppe barn med NEA, sier Systad.

Tips til lærere og andre som møter barn med NEA:
• Kartlegg barnets språklige ferdigheter
• Vær obs på språk- og lesevansker
• Kartlegg barnets forutsetninger for tradisjonell leseopplæring
• Forebygg språk- og lesevansker gjennom språkstimulerende aktiviteter
• Skreddersy undervisningen etter barnets behov

Kilde: forskning.no

Hele artikkelen kan du lese på forskning.no.

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS