Seksjonsoverlege Sara Maria Mathisen ønsker å tilby videokonsultasjon til pasienter med epilepsi. FOTO: Svein Lunde, SUS.

Epilepsipasienter får tilbud om videokonsultasjoner

29.11.2018

Flere pasienter ved nevrologisk poliklinikk ved Stavanger universitetssjukehus slipper nå å komme til sykehuset for konsultasjon. De kan sitte hjemme eller på jobb, og snakke med behandleren sin på video.

Nevrologisk poliklinikk har over 12 000 konsultasjoner i året. Blant dem er det mange epilepsipasienter som er inne for én kontroll per år, der formålet hovedsakelig er samtale med behandler. 

– Det er en viktig samtale, men vi trenger ikke kreve at pasienten skal reise inn til sykehuset. Vi kan gi samme trygge og gode oppfølging digitalt, sier Sara Maria Mathisen, seksjonsoverlege ved nevrologisk poliklinikk. 

Pasienter som trenger oppfølging gjennom stabile kontroller hvor det er få eller ingen tiltak, for eksempel endring av medisinering, vil kunne slippe å reise til sykehuset. 

– Noen pasienter har komplekse utfordringer eller ønsker å komme inn for å treffe behandleren sin, de skal naturligvis få komme til oss på sykehuset, sier Mathisen. 

 

Trygghet og ro for pasienten

Epilepsi er en av de vanligste tilleggstilstandene hos personer med utviklingshemming. Disse pasientene må jevnlig til kontroll.  En del av pasientene som kommer til nevrologisk poliklinikk bor gjerne i tilrettelagt bolig, og følges til konsultasjon av ansatte i kommunehelsetjenesten.

For personer som er kognitivt svekket er ro og stabilitet ekstra viktig.

 – Vi ser at det for noen pasienter er svært krevende å reise inn til sykehus. Mange blir urolige og ønsker ikke å være her. Vi håper dette også kan gi fordeler også for kommunehelsetjenesten, som da slipper å bruke tid på å reise til og fra sykehuset, sier Mathisen. 

Henrik Peersen synes at videokonsultasjon er et godt initiativ. FOTO: Norsk Epilepsiforbund


Epilepsiforbundet applauderer forslaget

Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, Henrik Peersen synes det er veldig positivt at sykehuset prøver ut nye måter å imøtegå pasientenes behov på. 

– Dette er en god bruk av nye metoder som kan bedre tilbudet til pasienter med epilepsi. Det er viktig at utviklingen av denne type tilbud bidrar til å øke tilgjengeligheten av kompetansen, og ikke at det utelukkende fungerer som en erstatning for dagens tilbud. Jeg ser frem til å høre pasientenes erfaring med å ha brukt videokonsultasjon! 


Etterspørres av pasientene selv  

Prosjektleder i organisasjonsutvikling ved sykehuset, Linda Halle Nordahl, forteller at initiativet er et resultat av at man har spurt pasienter, pårørende og ansatte om hva som er viktig for dem. Dette er en del av et prosjekt i forbindelse med at Stavanger skal få nytt sykehus i 2023.

– Mange fremhever viktigheten av å utnytte teknologien, blant annet muligheten til å «slippe å komme inn» for enklere avklaringer som eksempelvis endring i medisinering. Epilepsi er en kronisk sykdom som hos veldig mange er relativt stabil over tid. Pasientene trenger en årlig eller halvårlig kontroll for kartlegging av medisinbruk, bivirkninger og andre problemstillinger, noe som foregår gjennom en samtale med pasienten. Pasienter vi kjenner godt, kan vi dermed snakke med via videokonsultasjon. For noen er det også vanskelig å komme seg til legen på grunn av lange avstander, manglende førerkort, at pasienten må ha ledsagere eller andre årsaker, sier Nordahl. 

Så vidt de involverte i prosjektet vet, så er dette første stedet i landet man gjennomfører videokonsultasjoner for epilepsipasienter. Etter at piloten er prøvd ut vil sykehuset evaluere tilbakemeldingene for å vurdere om opplegget videreføres.

Nordahl forklarer at epilepsipasientene også er spesielt interessante fordi kommunene ofte er en samarbeidspartner. For pasienter som bor på institusjon håper man å se et bedret tilbud ettersom viktige medisinske avklaringer kan gjøres mellom fagpersoner uten at pasienten tas ut av sine kjente daglige rutiner. 

Dessuten:

–  Pasienten sparer tid og penger på å ta fri fra jobb og komme seg til og fra legen, og sykehuset beveger seg i en riktig retning om å møte pasienten der pasienten er, sier Nordahl.

Linda Halle Nordahl har vært aktiv i prosessen med å planlegge det nye sykehuset, og er opptatt av å høre på brukerne. FOTO: Svein Lunde, SUS.

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS