En irsk studie har funnet svært positive resultater fra en omsorgsmodell der epilepsisykepleiere tilbyr en rekke tjenester til pasientene, deriblant hurtigtilgangsklinikker, telefonrådgivning og oppsøkende tjenester. Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Epilepsisykepleier

23.02.2017

En viktig rolle i helsetilbudet

En ny omsorgsmodell for mennesker med epilepsi er testet ut i Irland. Modellen har vist seg å ha svært positiv helseeffekt, samtidig som den er kostnadseffektiv.
Over de siste ti årene har seksten spesialsykepleiere innenfor epilepsi blitt rekruttert til prosjektet. Disse helsearbeiderne tilbyr en rekke tjenester til pasientene, deriblant hurtigtilgangsklinikker, telefonrådgivning og oppsøkende tjenester.

Økt tilfredshet og trygghet
En gruppe forskere ved Trinity College i Dublin undersøkte denne omsorgsmodellen og fant at pasientene var mer tilfredse med omsorgen, og at det var forbedret koordinering og kontinuitet i omsorgen de fikk. Det var også en tendens til raskere identifisering av problemer og redusert bruk av akuttmottak.

De som deltok i spørreundersøkelse og intervju knyttet til studien, understreket viktigheten av den praktiske og emosjonelle støtten de fikk fra spesialsykepleierne. Spesielt snakket de om den tryggheten det ga når de visste at sykepleieren bare var en telefonsamtale unna.

Studien fant også at de som hadde tilgang til denne omsorgsmodellen, opplevde økt psykologisk tilfredshet og følte seg mer involvert i behandlingen. De hadde også tendens til å være bedre forberedt når de skulle gjennomgå tester. I tillegg hadde de bedre kunnskap om epilepsi og følte seg tryggere på hvordan de skulle takle sykdommen sin.

Samme kostnader som for andre
Ikke bare viste studien svært positive helseeffekter. Pasientene som ble behandlet av spesialsykepleierne, hadde dessuten de samme kostnadene som de som ikke hadde tilgang til slike spesialister. I tillegg opplevde de førstnevnte bedre resultater når det gjaldt håndtering og behandling av tilstanden deres.

Norsk nettverk for epilepsisykepleiere
Etter initiativ fra Norsk Epilepsiforbund ble det i november i fjor opprettet et nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere, og generalsekretær i forbundet, Henrik Peersen, synes studien fra Irland er svært godt nytt.

– Dette bekrefter vår oppfatning av at epilepsisykepleierne spiller en viktig rolle i behandlingstilbudet, sier han. – Målet med nettverket er å synliggjøre denne viktigheten, og bidra til erfaringsutveksling og kompetansespredning mellom sykepleiere, helseforetak og fagmiljøer som jobber med epilepsi.

Bra for alle kronisk syke
Ifølge nevrolog ved St. James’ Hospital i Dublin, Colin Doherty, vektlegger rapporten fra Irland også den viktige rollen spesialsykepleiere kan ha når det gjelder håndtering av kroniske sykdommer generelt.

– Den vanlige medisinske modellen for akuttmottak er problematisk for disse pasientene fordi de har en kompleks sykdomssituasjon og behov for spesialisthjelp, sier han til nettstedet irishhealth.com.

Daglig leder for Epilepsy Ireland, Peter Murphy, sier til samme nettsted at de vil jobbe for å få Irlands helseminister til å implementere de viktigste anbefalingene fra studien, og spesielt sørge for at disse tjenestene blir tilgjengelige over hele landet. Også her til lands er det å fremme sykepleie innenfor epilepsibehandling en sentral del av Norsk Epilepsiforbunds arbeid.


Kilde: http://www.irishhealth.com/article.html?id=25696

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS