Representanter fra forbundsstyret på Landsmøtet

Et tilbakeblikk på 2017

20.04.2018

Årsmeldingen til Norsk Epilepsiforbund vitner om et år fullspekket av fremskritt innen interessepolitikk, kommunikasjon og utvikling av organisasjonen.

Her er et utvalg av fjorårets hendelser, som muligens ikke har fått like mye omtale som mange andre mål organisasjonen har oppnådd:

Kompetanseheving av helsesøstre

En større informasjonsturne rettet mot helsesøstre ved helsestasjoner og skolehelsetjenester ble arrangert med støtte fra ExtraStiftelsen. Over 200 helsesøstre deltok i løpet av høsten på fylkesvise kurs, der de i tillegg til opplæring fikk tildelt informasjonsmateriell for videre kompetansespredning til egne kollegaer. Kurset resulterte også i flere påfølgende rådgivningssamtaler i administrasjonen der helsesøstre ønsket veiledning i konkrete situasjoner de stod i med egne brukere.

Epilepsisykepleiere

I 2016 tok Norsk Epilepsiforbund initiativ til opprettelsen av et nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere. Gjennom 2017 bistod forbundet med nettverkets videre drift og støttet årets samling der over 50 sykepleiere deltok til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og årsmøteavholdelse. Sykepleiernettverket er en viktig samarbeidspartner og naturlig kontaktpunkt i flere viktige saker som omhandler helsetilbudet ved epilepsi.

Ketogene oppskrifter

I samarbeid med Spesialsykehuset for Epilepsi ble det på våren arrangert et kokkekurs for pasienter som går på ketogen diett. Med hjelp av profesjonell kokk var målet å spre matglede og lage gode oppskrifter med de begrensninger dietten legger i tilgjengelige råvarer. I etterkant av kurset startet utarbeidelsen av en kokebok som vil publiseres i løpet av 2018.

Streamede kurs mot ungdom

Tradisjonen tro ble det også i 2017 arrangert medlemsrettede kurs. Det ene rettet seg mot ungdom og ble arrangert i samarbeid med Lærings og mestringssenteret ved SSE. Det andre handlet om vanskelig behandlingsbar epilepsi og ble arrangert i samarbeid med den nyopprettede foreningen i Oslo. Kursene ble streamet og sykehus ble kontaktet i forkant for å arrangere lokale samlinger med fellesvisning. En svært vellykket måte å gjøre lokale arrangement bedre tilgjengelig nasjonalt.

Overskuddsfordeling fra Norsk Tipping

I 2017 fikk også Norsk Epilepsiforbund og samarbeidsspartenere politisk gjennomslag i saken om overskuddsfordeling fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Stortinget besluttet ny fordelingsmodell, gjeldende fra 2019, der Norsk Epilepsiforbund møter kriteriene for å være mottakerorganisasjon. Dette vil ha stor betydning for forbundets økonomiske situasjon i fremtiden.

Takk til alle våre 5803 medlemmer som gjorde arbeidet i 2017 mulig!

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS