Eline Revdal, nevrolog ved St. Olavs hospital, forsvarte i slutten av april sin avhandling «Psykiatrisk komorbiditet ved epilepsi». Fra venstre: Tredjeopponent Tore W. Meisingset, disputasleder Axel Nyman, hovedveileder Eylert Brodtkorb, PhD-kandidat Eline Revdal, andreopponent Oliver J. Henning, førsteopponent Bettina Schmitz, medveilederne Geir Bråthen, Inger Johanne Bakken og Gunnar Morken. Foto: Maryam Shirzadi

Fersk doktoravhandling om sammenhengen mellom psykiske lidelser og epilepsi

21.05.2024

Psykiske lidelser er mer utbredt blant personer med epilepsi enn ellers i befolkningen, noe som kan påvirke prognose og behandling av epilepsien. En fersk doktoravhandling har undersøkt forholdet mellom epilepsi og psykiske symptomer, og funnene støtter at det kan foreligge en felles underliggende sårbarhet for å utvikle begge tilstander.

Skrevet av Maryam Shirzadi, nevrolog ved St. Olavs hospital, 1. amanuensis og forsker ved institutt for nevromedisin og bevegelsesmedisin ved NTNU.

Eline Revdal, nevrolog ved St. Olavs hospital, forsvarte i slutten av april sin avhandling «Psykiatrisk komorbiditet ved epilepsi», ved NTNU. Revdal har i sitt doktorgradsløp publisert fire studier som har undersøkt forholdet mellom epilepsi og psykiske symptomer.

Gjensidig økt risiko mellom epilepsi og psykose
I to populasjonsbaserte studier hadde 0,85 prosent av befolkningen en epilepsidiagnose. Dette var basert på tall fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret. Pasienter med epilepsi hadde høyere risiko for rusmiddellidelser, bipolare lidelser og psykoselidelser. Forekomsten var høyere uavhengig av aldersgruppe og kjønn. Det ble videre funnet at det foreligger en gjensidig økt risiko mellom epilepsi og psykose, og at over halvparten av pasientene med begge lidelser hadde blitt behandlet for psykose først (56 %).

Overlappende nettverk i hjernen?
I en beskrivelse om en pasient (kasuistikk) ble det fremhevet at anfallssymptomer også kan være symptomer som vanligvis forbindes med primære psykiske lidelser, og at dette kan lede til misforståelser. Det ble poengtert at epileptiske symptomer og psykiatriske symptomer kan ha opprinnelse i overlappende nettverk i hjernen. Nettverk knyttet til bakre del av parahippocampus kan være sentrale i anfall med visuelle hallusinasjoner og fremkalling av minner.

Eline Revdal leverte en inngående prøveforelesning om temaet «Kognitive og psykiske bivirkninger av epilepsimedisiner: Kliniske utfordringer og sårbare pasientgrupper.» Foto: Lise Øie

Utsatte grupper
Blant 448 pasienter med bekreftet epilepsi hadde 35 prosent minst én psykisk lidelse. Forekomsten var lik hos de med fokal epilepsi og de med generalisert epilepsi, men lavere hos de med ukjent type epilepsi. Blant pasienter med fokal type epilepsi var risikoen for psykiske lidelser høyere hos kvinner, de med ukjent årsak til epilepsien, de med yngre alder ved debut av epilepsien og de med anfall som utviklet seg til bilaterale tonisk-kloniske anfall. Det ble videre funnet at også anfallsfrie pasienter hadde høy forekomst av psykiske lidelser. Funnene støtter at det kan foreligge en felles underliggende sårbarhet for å utvikle begge tilstander.

Prøveforelesning om kognitive og psykiske bivirkninger
Eline Revdal leverte en inngående prøveforelesning om temaet «Kognitive og psykiske bivirkninger av epilepsimedisiner: Kliniske utfordringer og sårbare pasientgrupper.» Bedømmingskomiteen skriver: "I prøveforelesningen viste kandidaten fremragende pedagogiske ferdigheter. Under disputasen imponerte kandidaten komiteen med sin dype og omfattende kunnskap, kliniske erfaring og presentasjonsevne. Hennes avhandling om psykiatrisk komorbiditet ved epilepsi er et svært verdifullt bidrag til det akademiske og kliniske epilepsimiljøet."

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS