– Det er først når vi ser hjernehelsen under ett at vi ser omfanget av dette helsespørsmålet. Det har skapt et momentum for å gjøre noe med disse utfordringene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Fersk rapport om hjernehelse

09.02.2017

Helseministeren vil satse mer.

I dag legges det fram en statusrapport om hjernehelse, som den første rapporten i sitt slag. Hjernehelse ble innført som begrep i 2015, og omfatter alle sykdommer som rammer hjernen. Ifølge statusrapporten, som er utarbeidet av Helsedirektoratet, er det vanskelig å si noe tydelig om kvaliteten i helsetilbudet på hjernerelaterte sykdommer. Det er også flere eksempler på svikt i tjenestene og store regionale forskjeller både innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Epilepsiforbundet har lenge vært klar over at det er store regionale forskjeller når det gjelder utredning og behandling av epilepsipasienter. Vi har derfor jobbet med å få på plass en kunnskapsbasert retningslinje for epilepsi, som nettopp har til hensikt å sikre pasienter lik behandling i hele landet. Denne ble lansert i fjor høst.

Rammer en av tre nordmenn
Hjernesykdommer rammer en av tre nordmenn i løpet av livet. Fordi befolkningen blir eldre, er det stadig flere som får ulike hjernesykdommer, og flere lever lenger med sykdommene. Bare epilepsi alene rammer hvert år ca. 2 500 nye mennesker i Norge. Statusrapporten skisserer utfordringer når det gjelder kapasitet til oppfølging av kroniske pasienter, noe retningslinjen for epilepsi tydelig anbefaler.

– Vi har hatt mistanke om at hjernehelse er et område der vi ikke har gitt et godt nok tilbud. Denne rapporten bekrefter at det er en rekke hull i tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB.

Viktig å se hjernehelse under ett
Epilepsiforbundet har vært blant de som har påpekt behovet for en satsing på hjernehelse. Forbundet er også representert i styret i Hjernerådet, som har vært aktivt involvert i utarbeidelsen av rapporten. Hjernerådet er en viktig sammenslutning av pasientorganisasjoner og fag- og forskningsmiljøer. Rådet arbeider med saker av felles interesse for alle som har befatning med hjernesykdommer.

– Det er først når vi ser hjernehelsen under ett at vi ser omfanget av dette helsespørsmålet. Det har skapt et momentum for å gjøre noe med disse utfordringene, sier Høie.

Toppmøte med statsministeren
Helsedirektoratet mener nå at det er behov for mer helhetlig statistikk og forskning på hjernehelse, og anbefaler at det utarbeides en egen strategiplan for området.
– Det er noe regjeringen vil vurdere, sier Høie, som i slutten av mars inviterer til toppmøte om hjernehelse sammen med statsminister Erna Solberg.

På NTBs spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å få gjort noe med dette, svarer han:
– Det er nok fordi så mange av disse sykdommene hver for seg ikke er så veldig store. De har i alle fall ikke fått nok oppmerksomhet.

 

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS