Elisabeth Husebye forsøker, sammen med sine forskerkolleger, å identifisere faktorer som kan redusere, og aller helst forhindre, at epilepsimedisiner under svangerskapet gir skadelige effekter på barnets språkutvikling. Foto: Privat

Forsker på forsinket språkutvikling

26.06.2017

Med støtte fra Epilepsiforbundet

Et viktig forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen er nylig tildelt støtte fra Epilepsiforbundet. Forskerne skal undersøke om det er mulig å forhindre risiko for forsinket språkutvikling som følge av bruk av epilepsimedisiner under svangerskapet.

Viktigheten av folsyre
Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye er stipendiat på Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen og deltager i forskningsgruppen Bergen Epilepsy Research group (BERG). Hun har tidligere arbeidet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

– Vi vet at når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, er det økt risiko for forsinket språkutvikling hos barna. I dette prosjektet skal vi se på sammenhengen mellom skadevirkningene av epilepsimedisiner og B-vitaminet folsyre, forteller hun. – Folsyre er viktig for at hjernen skal utvikle seg normalt. De som bruker epilepsimedisiner, har ofte lavere folsyrenivå enn befolkningen ellers. Vi har hittil funnet at folsyre beskytter mot forsinket språkutvikling hos barn av mødre med epilepsi der mor brukte epilepsimedisiner i svangerskapet.

Gjelder også friske kvinner
Også friske kvinner får ofte for lavt folsyrenivå når de er gravide, og derfor anbefales alle kvinner å ta ekstra tilskudd av folsyre minst en måned før de blir gravide, og de første tre månedene av svangerskapet.

–Betyr «forsinket språkutvikling» at barna ikke utvikler fullt språk, eller at de bare utvikler det senere enn andre barn?

– «Forsinket språkutvikling» brukes både om de barna som utvikler normalt språk senere, og om de som ikke utvikler fullt språk. Barna vi ser på i denne studien, er fra 1,5 år til 5 år gamle. Når barna er små, er det for tidlig å si om det er en forsinkelse som er varig eller forbigående. I studier av den generelle befolkningen har man sett at noen av barna med forsinket språkutvikling vil snakke normalt igjen, mens andre vil ha vedvarende språkproblemer, forteller Husebye.

Undersøker blodprøver
Husebyes prosjekt har datamateriale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som arrangeres av Folkehelseinstituttet. Dette er en av verdens største helseundersøkelser. Nesten alle som var gravide i Norge mellom 1999 og 2008 ble invitert til å være med. Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til alvorlige sykdommer hos barn, mor og far. Prosjektet til Husebye skal foreløpig se på språkutviklingen til barna fra de er 0-5 år. Fra tidligere har BERG undersøkt nivå av folsyre og konsentrasjon av epilepsimedisiner i blodprøver fra mor og barn kjøpt fra MoBa-blodbanken.

– Grunnen til at jeg søkte om penger fra Epilepsiforbundet, er at vi skal kjøpe flere blodprøver fra MoBa for å gjøre mer spesifikke folsyreanalyser og for genetiske analyser hos mor. Vi skal etter hvert se på om det er en sammenheng mellom spesifikke genmutasjoner som medfører lavere nivå av folat, og epilepsimedisiner og språkutvikling, forteller Husebye.

– Hvorfor er det viktig å finne ut mer om dette?

– Mange gravide kvinner med epilepsi er nødt til å bruke epilepsimedisiner for å hindre potensielt skadelige epilepsianfall i svangerskapet. Man vet ikke enda nøyaktig årsakene til at epilepsimedisiner er skadelige for fosteret. I vårt prosjekt forsøker vi å identifisere faktorer som kan redusere, og aller helst forhindre, at epilepsimedisiner gir skadelige effekter på språkutvikling – selv om vi ikke vet nøyaktig årsak til hvorfor epilepsimedisinene er skadelige.

Lurt å planlegge graviditeten
– Hvor vanlig er det med forsinket språkutvikling som følge av at mor har brukt epilepsimedisiner?

– De fleste kvinner med epilepsi, også når de bruker epilepsimedisiner, får friske barn. Det er viktig at kvinner med epilepsi får god informasjon fra lege om hvordan epilepsimedisiner virker, og helst at graviditet planlegges i samråd med lege før man blir gravid. På den måten kan man starte nødvendig tilskudd av folsyre, og kan planlegge dose og type epilepsimedisin i svangerskapet på forhånd.

– Hvor langt har dere kommet i prosjektet?

– Vi begynte 1. mars i år, og er snart ferdig med den første artikkelen. Vi er også i gang med å planlegge innkjøp av flere blodprøver, forteller Husebye.

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS