Menn som går på valproat og som planlegger å bli far i nærmeste framtid, må kontakte legen eller nevrologen sin, og høre om de kan bruke en annen medisin. Foto: Ground Picture/ Shutterstock.com

Menn bør unngå valproat tre måneder før de ønsker å lage barn

12.03.2024

En studie fra Norge, Sverige og Danmark antyder en økt risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn av fedre behandlet med epilepsimedisinen valproat de tre siste månedene før unnfangelse, sammenlignet med tilsvarende bruk av medisinene lamotrigin eller levetiracetam. Det europeiske legemiddelverket pålegger nå helsevesenet å sette inn tiltak.

– Det er en veldig spesiell situasjon at det europeiske legemiddelverket har lagt inn restriksjoner på bakgrunn av kun én studie, sier Marte Bjørk, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus og professor ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Bjørk er leder av en forskningsgruppe som jobber med flere ulike prosjekter som går på trygghet av medisiner i den perioden man kan bli gravid og under graviditet. Hun har bidratt med data til studien som ligger til grunn for de nye restriksjonene. 

Marte Bjørk, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus og professor ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen, har bidratt med data til studien som ligger til grunn for de nye restriksjonene på valproat til menn. Foto: Silje Alvestad

Unnlot å informere om risiko
For å forstå hvorfor det europeiske legemiddelverket reagerer slik de gjør, må man kjenne historien til valproat. Vi vet i dag at bruk av valproat hos kvinner kort tid før og under graviditet, kan skade fosteret. Når valproat gis som eneste medisin til kvinner, viser studier av barn i førskolealder som ble eksponert for valproat i mors liv, at opptil 30–40 prosent opplever forsinket tidlig utvikling, som at de for eksempel begynner å snakke og gå senere, de har dårligere intellektuelle ferdigheter, dårlige språkferdigheter (tale og forståelse) og hukommelsesproblemer.

Valproat har vært i bruk siden 1960-tallet, og siden 1970-tallet har legemiddelprodusentene visst at medisinen kunne føre til skader på fosteret. I mange år holdt de likevel bevisst tilbake informasjon til pasientene om risikoen. De informerte legene, men skrev ikke informasjonen i pakningsvedlegget fordi de mente risikoen var så liten, og de ville ikke skape unødig angst . Det har resultert i at pasientsikkerhetsombudet i Storbritannia har slått fast at 20.000 barn er skadet av valproat i fosterlivet.

Les artikkel i The Guardian om mødrene som oppdaget de hemmelige dokumentene i statens arkiver og som kjemper mot staten for å få erstatning. 

– Det er en pågånde legemiddelskandale i England, Frankrike og USA, der legemiddelprodusentene og helsemyndighetene er beskylt for å ikke informere pasientene. Nå vil man ikke gjøre samme feilen igjen. Derfor disse tiltakene etter bare én studie, sier Bjørk.

– I Norge er det drøyt 700 barn som har vært utsatt for valproat i fosterlivet mellom 1997 og 2017, forteller Bjørk. – Ca. 30 prosent av dem har antagelig behov for hjelp i skole- og yrkessammenheng. Når de er 18 år, har drøyt 40 prosent fått en psykisk diagnose. Særlig ser en økt risiko for utviklingshemning, autisme og ADHD sammenlignet med andre barn. Barna har 2-4 ganger økt risiko for disse lidelsene ved bruk av valproat.

Fikk mistanke etter dyreforsøk
Det var Bjørk og kollegene som publiserte data som førte til endringer ved bruk av epilepsimedisinen Topiramat i 2023. Den medisinen fikk da et tilsvarende graviditetsforebyggende program som valproat, som er et felles europeisk program.

– På bakgrunn av den studien ble jeg invitert inn i den nye studien som handler om far, forteller Bjørk. – Det var det europeiske legemiddelverket som tok initiativ til denne studien. Dyreforsøk gjorde at de hadde blitt engstelige for at fars medisinbruk kunne føre til skader hos fosteret. Det europeiske legemiddelverket påla derfor produsentene av valproat å gjennomføre denne studien.

Vil være føre var
Studien ble utført ved hjelp av data fra flere registerdatabaser i Danmark, Sverige og Norge. Barna i studien var mellom 0 og 11 år.

– Vi har hentet ut data fra fødselsregisteret på alle som er født i Norge i årene 2004-2021, forteller Bjørk. – Vi har fått data om hvilke medisiner som er hentet ut av mor og far før og under studien. Vi tok utgangspunkt i de menn som hentet ut medisinene valproat, lamotrigin og levetiracetam rett før unnfangelse av barnet. Så koblet vi data fra fødselsregisteret til legemiddelregisteret. Vi har bundet sammen informasjon om hvilke resepter som er hentet ut av mor og far til hvert barn, med hvilke diagnoser barnet har fått senere. Vi vet ikke hvem disse personene er, det er anonymt.

Forskerne slo sammen resultatene fra Norge, Sverige og Danmark, og fant ut at barn av fedre som hadde hentet ut valproat, hadde ca. 50 prosent større risiko for å få en nevroutviklingsforstyrrelse. Det inkluderer autismespekterforstyrrelser, intellektuell funksjonsnedsettelse, kommunikasjonsforstyrrelser, ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser.

– Vi er ikke vant til at bruk av medisiner hos menn skal kunne påvirke barnet på noen som helst måte. Så mange synes det er veldig rart og vanskelig å forstå, sier Bjørk.

Den potensielle risikoen for skader fra fars medisinbruk før unnfangelsen, er riktignok mindre enn risikoen for skader fra mors medisinbruk under graviditet, og på grunn av studiebegrensningen er denne risikoen for far en mulighet, men ikke bekreftet. For kvinner er risikoen bekreftet. Det vil komme nye undersøkelser hos mennesker og dyr for å finne ut om det er en risiko eller ikke, for menn.

– Det europeiske legemiddelverket pålegger leger å informere alle pasienter som går på valproat om hva denne studien har funnet, forteller Bjørk. – Legene skal også sørge for at hvis pasientene har et annet alternativ, skal de bruke det, som en føre var-situasjon.

– Hva bør de menn gjøre som går på valproat og som prøver å bli pappa eller planlegger å begynne å prøve på det snart?

– De må ta kontakt med legen sin. Enten må legen snakke med nevrologen, eller de må bli henvist til nevrologen for å høre om det er annen medisin de heller kan bruke. Det er viktig at de ikke bare stopper med medisinen uten å høre med legen, for det kan være farlig, sier Bjørk.


Les mer om graviditet og epilepsi i vår informasjonsbrosjyre.

Hjelp oss å spre kunnskap

Vi vil dekke kunnskapsbehovet rundt epilepsi ved å gi god og riktig informasjon til de som trenger det.
Meld deg inn i Epilepsiforbundet og støtt det viktige arbeidet.

Bli medlem

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS