Med den nye ordningen blir det lettere å få pleiepenger for foreldre til barn med epilepsi. Pleiepenger kan erstatte tapt arbeidsinntekt hvis du må være hjemme med et barn under 18 år som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade eller lyte. Du kan også få pleiepenger når du må oppholde deg på helseinstitusjon mens barnet er innlagt. Foto: tab62/Shutterstock.com

Ny pleiepengeordning på plass

04.10.2017

1. oktober ble den nye pleiepengeordningen innført. 

Pleiepenger er en ordning som skal erstatte arbeidsinntekt i de tilfellene hvor foreldre må være med barna på sykehus eller pleie syke barn hjemme. Dessverre har mange foreldre til barn med epilepsi opplevd å få avslag på sine søknader om pleiepenger, og blitt utestengt fra pleiepenger fordi deres barns tilstand er blitt definert som varig ustabil. Den gamle pleiepengeordningen hadde klare kriterier om at pleiebehovet måtte være kun for en periode, gjelde alvorlig eller livstruende sykdom med stadig forverring, eller sykehusinnleggelse.

Norsk Epilepsiforbund har derfor lenge aktivt jobbet for en bedre ordning, og vært i utallige møter med politikere og departement for å sikre at også foreldre til barn med epilepsi kan få være hjemme med sine pleietrengende barn når behovet oppstår.

1. oktober trådte den nye pleiepengeordningen i kraft. Norsk Epilepsiforbund er svært glad for at det nå endelig er innført en ordning som knyttes til barnas behov for pleie, ikke til hvorvidt tilstanden defineres som varig eller ikke. Dette er et stort skritt i riktig retning for å gjøre hverdagen litt bedre for mange foreldre til barn med epilepsi.

Fortsatt gjenstår likevel kampen for å sikre en god ordning for de aller sykeste barna, hvor pleiebehovet strekker seg lengre enn dagens kvote på 1300 dager. Dette er noe Norsk Epilepsiforbund har påpekt i tidligere behandlinger av saken, og som vi for tiden er i dialog med politikere og andre organisasjoner om.

Har du fått avslag på pleiepenger tidligere, kan det derfor være at du nå oppfyller vilkårene i den nye ordningen. Kriteriet for å behandles etter den nye ordningen er at første fraværsdag fra arbeid for å pleie det syke barnet er etter 30. september.

 

Kort om den nye ordningen:

Pleiepenger kan erstatte tapt arbeidsinntekt hvis du må være hjemme med et barn under 18 år som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade eller lyte. Du kan også få pleiepenger når du må oppholde deg på helseinstitusjon mens barnet er innlagt.

I den nye pleiepengeordningen får hvert barn en pleiepengekonto på 1300 dager. Dette tilsvarer 5 år med fullt uttak av pleiepenger, eller maks 10 år med graderte pleiepenger. Det første året får man dekket 100 prosent lønn, mens man deretter får dekket 66 prosent. Dette tilsvarer ordningen for sykepenger når man selv er syk.

Hvis pleiepengekontoen er brukt opp, og det oppstår en livstruende sykdom eller skade som gjør at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, kan man likevel få pleiepenger. Dette gjelder likevel ikke dersom sykdommen eller skaden er varig.

Har du innvilget pleiepenger i dag, får du fortsatt pleiepenger etter gammel ordning. Når du søker neste gang, vil du få innvilget etter nye regler, og få full pleiepengekvote uavhengig av hvor lenge du har gått på pleiepenger tidligere.

Les mer om kriteriene for ny pleiepengeordning på nav.no.

Les flere nyheter
Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS