Pleiepenger er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt når et barn i en periode trenger pleie og tilsyn hele døgnet, eller er innlagt på sykehus. Den nye ordningen trer i kraft 1. oktober 2017. Foto: tab62/Shutterstock.com

Ny pleiepengeordning

20.04.2017

Gjelder også varig sykdom

Stortinget vedtok denne uken ny ordning for pleiepenger. Norsk Epilepsiforbund har i mange år jobbet for en bedre pleiepengeordning, og er svært glad for at en ny og bedre ordning nå er vedtatt. 

Varig ustabil sykdom
Pleiepenger er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt når et barn i en periode trenger pleie og tilsyn hele døgnet, eller er innlagt på sykehus. En stor utfordring med dagens ordning har vært at pleiepenger ikke har kunnet innvilges for varige sykdommer. Dette har ført til at mange foreldre til barn med epilepsi har fått avslag på sine pleiepengesøknader, fordi epilepsien har blitt regnet som varig ustabil sykdom.

I tråd med hva Norsk Epilepsiforbund har frontet i denne saken, vil ikke varig sykdom lenger være et eksklusjonskriterium i den nye ordningen. Kriteriet for å få pleiepenger vil i fremtiden kun knyttes opp mot barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade, uavhengig av den antatte varigheten av sykdommen.

Norsk Epilepsiforbund er glade for at flere familier hvor barna har epilepsi, nå kan få pleiepenger ved behov.

Ny ordning i korte trekk
Pleiepenger vil fortsatt være en midlertidig kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Hvert barn får en pleiepengekonto på 1300 dager. Dette tilsvarer 5 år sammenhengende uttak, men uttaket kan gjøres fleksibelt, slik at begge foreldrene kan være hjemme i kritiske perioder, eller man kan gradere uttaket over lengre tid.

Det første året med pleiepenger får man 100 prosent av lønnen, mens de neste 4 årene får man 66 prosent. Dette tilsvarer systemet med egne sykepenger/arbeidsavklaringspenger. Dessverre betyr endringen av pleiepengeordningen at pleiepenger til utviklingshemmede over 18 år utgår.

Åpen for unntak
Norsk Epilepsiforbund var svært kritisk til at det i regjeringens opprinnelige forslag ikke var mulig å få unntak fra denne 1300-regelen, og i høringen på Stortinget argumenterte vi for at det vil kunne oppstå situasjoner hvor man må gå over denne kvoten. Stortinget har lyttet, og åpnet for unntak i situasjoner hvor pleiepengene er brukt opp og barnet igjen blir livstruende sykt eller skadd.

Ikke varig ytelse
Siden pleiepenger ikke vil kunne være en varig ytelse, er Norsk Epilepsiforbund opptatt av at det må finnes gode ordninger som overtar når pleiebehovet blir varig. Vi er derfor skuffet over at Stortinget ikke valgte å styrke omsorgslønnen da de behandlet denne tidligere i vår.

Norsk Epilepsiforbund har også vært tydelig i sitt budskap om at pårørende til barn med store pleiebehov må få hjelp til å finne gode og trygge løsninger knyttet til både pleie, avlastning og veien tilbake til arbeid.

Den nye ordningen trer i kraft 1. oktober 2017.

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS