– God forskning må trekke inn ressurser og eksperter på tvers av landegrenser, sier Marte Roa Syvertsen, daglig leder av EpilepsiNett og lege og forsker ved Drammen sykehus. Hun synes derfor det er gledelig at over halvparten av publikasjonene i forskningsrapporten for 2022 involverer internasjonalt samarbeid. Foto: Studio Romantic/Schutterstock.com

Samlet rapport om epilepsiforskningen i Norge i 2022

02.02.2023

Også i år har EpilepsiNett laget en rapport med oversikt over forskningspublikasjoner om epilepsi fra fjoråret, hvor en eller flere av forfatterne har arbeidsted i Norge.
– Det som er gledelig, er at kvaliteten på epilepsiforskning i Norge har gått gradvis oppover gjennom de tre årene EpilepsiNett har laget rapport, sier Marte Roa Syvertsen, daglig leder av EpilepsiNett og lege og forsker ved Drammen sykehus.

Det er Syvertsen som har laget disse forskningsrapportene.

– Gjennom året følger jeg fortløpende med på norsk epilepsiforskning via et autosøk i forskningsdatabasen PubMed. Etter hvert som det publiseres legger jeg ut en kort oppsummering av hver artikkel på EpilepsiNetts Facebookside, forteller Roa Syvertsen. – Så oppsummerer jeg årets publikasjoner i januar, lager statistikk og sammenlikner med fjoråret. Ledergruppen i EpilepsiNett er viktige støttespillere, de leser også nøye og kommer med innspill og kommentarer før offentliggjøring.

Når Syvertsen sier at kvaliteten på forskningen har gått opp, betyr det at forskningsartiklene publiseres i tidsskrifter der det er et mye trangere nåløye for å komme inn, og som blir lest av mange flere enn tidligere.

– I 2022 var det så mange som fire publikasjoner i JAMA Neurology, et veldig høyt rangert tidsskrift, forteller Syvertsen. – Vi må nok spesielt trekke frem forskningsmiljøet i Bergen (Bergen Epilepsy Research Group – BERG) og registerstudien SCAN-AED, som har kommet med flere viktige resultater i 2022. De forsker hovedsakelig på effekter av anfallsforebyggende legemidler som er brukt under svangerskapet. BERG har funnet ut at topiramat kan ha like uheldige langtidseffekter som valproat, for barn som har blitt eksponert for dette i mors liv. Dette funnet har fått mye oppmerksomhet, også internasjonalt.

Syvertsen kan også fortelle at over halvparten av publikasjonene involverer internasjonalt samarbeid.

– God forskning må trekke inn ressurser og eksperter på tvers av landegrenser, mener hun.

På spørsmål om hun ser noe negativt ved fjorårets epilepsiforskning, svarer hun:

– De ulike forskningsmiljøene i Norge kan godt bli enda flinkere til å samarbeide. Vi har nok en tendens til å trekkes mot samarbeidspartnere vi kjenner fra før, også internasjonalt. Kanskje bør vi bli flinkere til å løfte blikket helt og tenke på hvem som kan mest eller passer best, fremfor hvem vi kjenner best. Vi samarbeider faktisk mer med utenlandske partnere enn med andre forskningsmiljøer innad i Norge.

Se hele forskningsrapporten på nettsidene til EpilepsiNett.

 

Hva er EpilepsiNett?

EpilepsiNett er et nasjonalt og tverrfaglig ekspertnettverk der medlemmene har spisskompetanse på epilepsi, enten fordi de forsker på det eller har jobbet mye med det i jobben sin. EpilepsiNett skal overføre kompetanse fra ekspertene på epilepsifeltet til de som jobber med ungdommer som har epilepsi. Målet er at flere av ungdommene skal fullføre skole og utdanning. Nettverket er et prosjekt som har fått støtte fra Norges Forskningsråd for perioden 2019-2023. 

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS