Norsk Epilepsiforbund vil gjennom å delta på høringer i Stortinget og i møter med politikere, jobbe for at interessene til mennesker med epilepsi blir sikret i statsbudsjettet. Foto: S-F/Shutterstock.com

Statsbudsjettet 2018 er presentert

19.10.2017

Her er sakene som Epilepsiforbundet vil trekke fram innenfor epilepsiområdet.

Statsbudsjettet styrer landets økonomi det neste året, og setter føringer for hvilke ordninger og saker som blir prioritert det kommende året. I forrige uke ble statsbudsjettet for 2018 presentert, og Norsk Epilepsiforbund vil gjennom å delta på høringer i Stortinget og i møter med politikere, jobbe for å sikre interessene innenfor epilepsifeltet. Innenfor områdene helse, arbeid og skole, er det mange saker som er viktige for mennesker med epilepsi, og som Norsk Epilepsiforbund jobber aktivt for å styrke.

Servicehunder
En positiv nyhet i statsbudsjettet er at det endelig foreslås en permanent ordning for servicehunder. Dette vil kunne ha stor betydning for personer med epilepsi som har behov for servicehund. For oss er det viktig at epilepsihunder, som kan varsle og bistå ved anfall, er en naturlig del av ordningen.

TT-ordningen
En annen viktig ordning som Norsk Epilepsiforbund vil ta opp i høring i Stortinget, er nasjonal ordning for tilrettelagt transport (TT-ordning). Det er viktig at mennesker med epilepsi, som ikke kan ta kollektivtransport, også inkluderes i denne ordningen, og at ordningen utvides til å gjelde alle fylker. I dag er det altfor stor variasjon i hvordan TT-ordningen håndheves i ulike fylker.

Hjernehelsestrategien
Innenfor helseområdet er vi glad for at det kommer en Hjernehelsestrategi. Dette er noe vi har jobbet for lenge, i tett samarbeid med andre organisasjoner. Det er på høy tid at det satses på hjernehelse innenfor helsevesenet, og at helse- og informasjonstilbudet til mennesker med epilepsi styrkes.

Spesialsykehuset for epilepsi
En annen viktig fast sak i våre høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen er naturligvis Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Etter stortingsvalget i september har komiteen fått mange nye medlemmer, og det er viktig at politikerne kjenner betydningen av SSEs nasjonale ansvar, og sørger for en styrking og god ivaretakelse av dette viktige sykehuset.

Kompetanseutvikling i PP-tjenesten
I statsbudsjettet foreslås det å utvikle en helhetlig plan for kompetanseutvikling i PP-tjenesten. Dette er noe vi ser stort behov for. Dessverre ser det ikke ut til å være bevilget mer ressurser til dette viktige området, og Norsk Epilepsiforbund vil derfor i høring i utdanningskomiteen ta opp behovet både for kompetanse og ressurser i tilknytning til de utfordringene som mange barn med epilepsi opplever.

Pleiepenger, hjelpemidler, rehabilitering, arbeidsliv og tannhelse er andre viktige temaer som Norsk Epilepsiforbund også vil ta opp med Stortinget.

Norsk Epilepsiforbund vil i forbindelse med årets statsbudsjett delta på høring i følgende komiteer:

  • Helse- og omsorgskomiteen
  • Arbeids- og sosialkomiteen
  • Utdannings- og forskningskomiteen
  • Transport- og kommunikasjonskomiteen

 

Les flere nyheter
Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS