En studie viser at 58 prosent av dem som ble operert, var anfallsfrie etter fem til ti år, sammenlignet med 17 prosent i en gruppe bestående av ikke-opererte. Jo lenger personene hadde hatt epilepsi, desto færre var anfallsfrie på lang sikt. Foto: Idutko/Shutterstock.com

Tidlig epilepsioperasjon

29.03.2017

Viktige positive langtidseffekter 

Det er viktige positive langtidseffekter av å bli epilepsioperert tidlig. Det er et av funnene i en avhandling hvor mer enn 500 pasienter har blitt studert og fulgt opp.

Anna Edelvik er forsker ved Sahlgrenska akademiet i Sverige og overlege i epilepsiteamet ved Sahlgrenska universitetssykehus. På akademiets nettside sier hun at omtrent en tredjedel av de som gjennomgår epilepsioperasjon i dag, er barn, og at prosenten er økende, noe som er oppmuntrende.
– Men gjennomsnittlig ventetid på operasjon for voksne er 20 år, og det er veldig lenge.
Edelvik mener det er alvorlig mangel på kunnskap blant behandlende nevrologer når det gjelder hvilke pasienter som kan ha fordel av en operasjon.

Kirurgi aktuelt for fokal epilepsi
1 av 3 pasienter blir ikke anfallsfrie av medikamenter. Hvis epilepsien er fokal, noe som betyr at anfallet oppstår i et begrenset område av hjernen, kan kirurgi være et alternativ.

– Vi prøver å lokalisere opprinnelsen til anfallet så nøyaktig som mulig, og fastslå hvor nærme det er områder med vital funksjonell betydning, sier Edelvik. – Det er viktig å gi god informasjon til pasienten om mulige risikoer og fordeler før man tar avgjørelsen om å operere eller ikke.

Gode resultater
Forskningen til Edelvik viser at 58 prosent av dem som ble operert, var anfallsfrie etter fem til ti år, sammenlignet med 17 prosent i en gruppe bestående av ikke-opererte. Jo lenger personene hadde hatt epilepsi, desto færre var anfallsfrie på lang sikt.

Påvirker jobbmulighetene
Studien viste også at hvorvidt man ble operert tidlig eller sent i sykdomsforløpet, påvirket sjansene for å komme tilbake i jobb.

– Høyest antall personer i fulltidsjobb på lang sikt var i den gruppen som jobbet fulltid før operasjonen, men selv om de falt ut av arbeidslivet før operasjonen, hadde en tredjedel av dem som ble anfallsfrie, fulltidsjobb etter 10-15 år, forteller Edelvik.

Ifølge retningslinjen for epilepsi, som ble lansert i høst, bør alle pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter forsøk med to relevante antiepileptiske legemidler, snarest henvises til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for vurdering av epilepsikirurgi.

Kilde: Sahlgrenska akademiet

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS