Deler av forbundsstyret og administrasjonen ledet landsmøtet fra Lampeland Hotell på Kongsberg. Rundt om i landet deltok lokalforeningene via nettplattformen Teams.

Viktige saker vedtatt på et annerledes landsmøte

Den siste helgen i november avholdt Norsk Epilepsiforbund et forsinket og annerledes landsmøte – det første digitale landsmøtet i forbundets historie. Etter landsmøtet har forbundet blant annet byttet navn og fjernet kontingenten for familiemedlemmer.

Vanligvis avholder Epilepsiforbundet landsmøter i september annethvert år, men på grunn av koronasituasjonen ble møtet utsatt i år.
– Av smittevernhensyn besluttet vi å avholde landsmøtet digitalt, og administrasjonen har jobbet med løsninger til gjennomføring, forteller styreleder Bente Nordahl Langsø.

Lokale samlinger
Løsningen ble lokale samlinger med så få personer som mulig. Lokalforeningene samlet seg rundt omkring i landet, og deler av forbundsstyret, sammen med halve administrasjonen, ledet møtet fra Lampeland Hotell på Kongsberg – et område i landet hvor de ikke hadde smitte. Samtaler og diskusjoner foregikk på nettplattformen Teams, og avstemningene ble gjennomført ved hjelp av en app.
– Når det gjaldt stemmegiving fikk de tillitsvalgte en opplæring på et digitalt møte i forkant av landsmøtet, slik at alle var komfortable med bruken av dette systemet, forteller Langsø. – Det var lettfattelig og effektivt, og det fungerte utrolig bra.

Nytt navn og ny logo
Landsmøtet vedtok blant annet at Norsk Epilepsiforbund skulle endre navn til Epilepsiforbundet og skifte logo.
– Navn og logo er del av vår identitet, og det er viktig for å være synlig, sier Langsø. – Det må være tydelig at lokallagene er en del av Epilepsiforbundet. Navnene på lokale ledd har vært lange og ulike, og flere forkortet navn slik at de ikke var gjenkjennbare for utenforstående. Lik navnestruktur gjør det tydeligere at alle er knyttet til samme organisasjon.

Tidligere het lokalforeningen for eksempel Epilepsiforeningen i Agder. Etter navneendringen heter de Epilepsiforbundet Agder.

– Det var samtidig naturlig å se på logoen, da den har tilhørighet med navnet, sier Langsø. – Det har vært enighet om at fargen lilla forbindes med epilepsisaken internasjonalt. Lyset med blå bakgrunn, som vi hadde i den gamle logoen, gir liten assosiasjon til Epilepsiforbundet. Dette har også kommet frem i spørsmål og kommentarer fra mennesker som ikke er knyttet til forbundet. Epilepsi Ung ønsket en liten forskjell i farge for å synliggjøre at de er et eget nettverk for ungdommer. Den er ment å være litt frisk, og fargene matcher hverandre.

Langsø kan fortelle at de tillitsvalgte fra lokale ledd har vært med i endringsprosessen.
– Det ble gjennomført to innovasjonscamper med Ungt Entreprenørskap, og flere forslag ble presentert for tillitsvalgtsamlingen i Bergen i november 2019. Samarbeidet med lokalforeningene har vært veldig viktig, og forslag og innspill ble tatt med tilbake til designfirmaet, som la frem flere alternativer på et digitalt møte med lokalforeningene. Selv om det ikke var enstemmig tilslutning til den nye logoen, tror jeg at den grundige prosessen var en viktig grunn til at flertallet gikk inn for endringen, og jeg tror at den nye logoen vil kunne bli et samlende symbol for epilepsisaken.

 

Bente Nordahl Langsø ble gjenvalgt som styreleder på landsmøtet. Hun oppfordrer alle medlemmer til også å melde inn familiemedlemmer nå som dette er gratis.

Fjernet kontingenten for familiemedlemmer
Landsmøtet vedtok også enstemmig å fjerne kontingenten for familiemedlemmer.
– Kontingenter fra familiemedlemmer er en veldig liten del av de samlede kontingentinntektene, sier Langsø. – Ved å tilby familiemedlemmer fri innmelding i tilknytting til et hovedmedlem, vil vi kunne øke medlemsantallet betraktelig. Dette vil gi forbundet både en større statlig økonomisk tildeling og bedre gjennomslagskraft. Økning av medlemsantallet er et av våre prioriteringsområder.

Langsø oppfordrer sterkt alle medlemmer til å bidra med også å melde familiemedlemmer inn i forbundet.

Kontingenten for familiemedlemsskap har de siste årene ligget på 50 kroner, og vært øremerket Epilepsiforbundets Forskningsfond, som gir støtte til forskningsprosjekter knyttet til epilepsi. Men Langsø forsikrer at forskningsfondet ikke skal tape penger på den endringen som nå er gjort.
– Når kontingenten fra familiemedlemmer blir borte, vil vi isteden overføre en andel av kontingenten fra enkelt- og hovedmedlemmer. På den måten vil inntektene til fondet fortsette å vokse i takt med forbundet.

Nytt forbundsstyre
Landsmøtet valgte også nytt forbundsstyre. Det kom inn to nye styremedlemmer og to nye varamedlemmer, hvorav tre av de fire er menn. Dermed øker vi den mannlige andelen i styret, og får så jevn kjønnsfordeling vi kan ha, med fire kvinner og fem menn. 

Langsø, som ble gjenvalgt på landsmøtet, mener at sammensetningen av forbundsstyret er viktig for utviklingen av Epilepsiforbundet. Hun mener at det nye styret innehar en bredde i kompetanse som Epilepsiforbundet trenger for å jobbe videre med Arbeids- og strategiprogrammet 2020-2024 og tiltaksplanen for neste periode.

Generalsekretær i Epilepsiforbundet, Sissel Karin Haavaag, er enig med Langsø:
– Jeg har tro på det nye styret, fordi de har ulik kompetanse som til sammen blir veldig nyttig for forbundet, sier hun. – Vi ser at vi med denne styresammensetningen har fått inn verdifull kompetanse om for eksempel politikk og økonomi. Fordi vi er en liten administrasjon, har vi behov for mennesker med en kompetansebakgrunn i styret som kan hjelpe oss å løse de oppgavene vi har, slik som for eksempel Halvor Nitteberg som har laget filmer for oss.

Filmene til Epilepsiforbundet kan du se på YouTube-kanalen vår.

Hedring av nytt æresmedlem, snappere og bloggere
I tillegg ble det på landsmøtet utnevnt et nytt æresmedlem, Ada Berle Vikingsen. Styreleder benyttet også anledningen til å takke bloggere og snappere som har bidratt på sosiale medier i år, og Ørjan Baardsen fra Epilepsiforbundet Romerike for at han hjalp oss med tekniske løsninger og deltagelse i videosamtaler, slik at vi fikk foreldrekontaktene på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) over på Facebook da Norge stengte ned i våres.

– Digitalt landsmøte ble et veldig bra alternativ når det ikke kunne gjennomføres fysisk, sier Langsø. – Tilbakemeldingene har vært udelt positive, og det betyr at delegatene også opplevde det som et godt landsmøte.

 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS