Barnehagepakken inneholder to identiske esker. En eske til familien og en eske som kan ligge i barnehagen og følge barnet gjennom barnehageårene. I eskene ligger det et omfattende informasjonshefte, og to ark som kan fylles ut med spesifikk informasjon om det enkelte barn. Det følger også med en førstehjelpsplakat, en liten notatblokk og penn, samt en brosjyre som man kan bruke når man skal forteller om epilepsi til barn.

«Min epilepsi i barnehagen» skal gjøre barnehagehverdagen lettere – bestill den nå!

22.03.2021

Barnehagepakken «Min epilepsi i barnehagen» er endelig her. Den er et verktøy som skal gjøre det lettere for foreldre og barnehage å kommunisere om barnet som har epilepsi, slik at barnet får en bedre hverdag.

Det fleste barn med epilepsi har gode hverdager i skole og barnehage, men mange barn har behov for tilrettelegging og litt ekstra oppmerksomhet. Det er Epilepsiforbundets erfaring at god informasjon og godt samarbeid mellom familien og skolen eller barnehagen ofte er nøkkelen til en god hverdag for barnet.

Individuelle tilpasninger
– Konsekvensene av epilepsi er forskjellige fra barn til barn. Det er derfor et mantra fra Epilepsiforbundet at man må gjøre individuelle tilpasninger, sier generalsekretær i Epilepsiforbundet Sissel Karin Haavaag. – Selv om skolen eller barnehagen har hatt en elev med epilepsi tidligere, så betyr det ikke at man kan gjøre de samme tiltakene for det nye barnet og så vil alt fungere optimalt. Det er derfor viktig både med god informasjon om epilepsi generelt, men også god forståelse for det enkelte barns behov.

Variert innhold
Ofte kan det være at barnehager og foreldre sitter med litt ulik forkunnskap eller assosiasjoner til epilepsi, og at det da kan oppstå misforståelser i kommunikasjonen.
Barnehagepakken inneholder to identiske esker. En eske til familien og en eske som kan ligge i barnehagen og følge barnet gjennom barnehageårene. I eskene ligger det et omfattende informasjonshefte, og to ark som kan fylles ut med spesifikk informasjon om det enkelte barn. Det følger også med en førstehjelpsplakat, en liten notatblokk og penn, samt en brosjyre som man kan bruke når man skal forteller om epilepsi til barn.
Barnehagepakken omhandler spesielt tilrettelegging og temaer som er viktige i barnehagesammenheng. Den gir en innføring i epilepsi og praktiske råd knyttet til oppstart i barnehagen, hvordan man kan tilrettelegge i barnehagehverdagen, og noen råd om hvordan barnet kan få en best mulig overgang til skolen.

En sjekkliste for samarbeid
Informasjonsheftet i barnehagepakken starter med en sjekkliste. Sjekklisten er bygd opp av temaer som foreldre og barnehager har gitt tilbakemelding om at er viktig at man sammen diskuterer.
– Alle temaene er kanskje ikke like aktuelle for alle barn, men det kan være viktig at man har snakket sammen for å se om man har en felles forståelse av hvorvidt dette er aktuelt for barnet, sier Haavaag. – I resten av heftet følger det informasjon, tips og råd om alle temaene, slik at man har et felles utgangspunkt for diskusjon om de ulike temaene knyttet til det enkelte barn.

Tips til hvordan informere om epilepsi
I barnehagepakken er det egne kapitler om hvordan man kan informere om epilepsi. Visste du for eksempel at Epilepsiforbundet har mange trenede likepersoner som kan holde foredrag i barnehagen eller på skolene? En likeperson er en person som enten har epilepsi selv eller er pårørende til noen med epilepsi. Mange steder kan også epilepsisykepleiere bidra med informasjon. Barneboken vår om Rudy og Lynmonsteret er mye brukt både på skoler og i barnehage for å forklare barn om epilepsi. Den kan du kjøpe i nettbutikken vår. Epilepsiforbundets lanserte også i fjor film om Rudy og Lynmonsteret som kan være en morsom film for de eldste i barnehagen eller på de lavere trinnene på skolen. Den kan du se på YouTube-kanalen vår, der det også finnes mange andre filmer som kan brukes for å informere om epilepsi. Vi har blant annet filmer som viser ulike typer anfall, instrukser for håndtering av akuttmedisin, foredrag av spesialpedagoger, og barn og ungdom som forteller om det å leve med epilepsi.

Gratis for medlemmer
Barnehagepakken er gratis for Epilepsiforbundets medlemmer. Medlemmer bestiller den på post@epilepsi.no. Pakkene kan også kjøpes i nettbutikken av ikke-medlemmer.

Et godt samarbeid med fag og erfaring
Barnehagepakken er utviklet i samarbeid med Solberg skole og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og i samarbeid med foreldre som har mye erfaring med hva som trengs av informasjon og samarbeid når barn med epilepsi går i barnehage og på skole. Pakkene er laget med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

 

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS