Nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur jobber med å gi veiledning til mennesker med flerkulturell bakgrunn og øke deres kunnskap om epilepsi. Nå har de laget en film på syv språk, som de håper skal bli et nyttig verktøy.

Epilepsiforbundet Flerkultur lanserer informasjonsfilm på syv språk

21.03.2022

(Read the article in English below.)

Nettverket vårt Epilepsiforbundet Flerkultur har laget en informasjonsfilm på språkene arabisk, polsk, somalisk, norsk, engelsk, tingray og urdu.
– Målet med filmen er å spre informasjon om epilepsi i flerkulturelle miljøer, sier prosjektleder og ungdoms- og utviklingsrådgiver i Epilepsiforbundet Bård Dalhaug.

 

Jasna Menzildžić og Ayesha Farooq er ledere for nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur. Foto: Privat

Nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur jobber med å gi veiledning til mennesker med flerkulturell bakgrunn og øke deres kunnskap om epilepsi. Nettverket ledes av Jasna Menzildžić og Ayesha Farooq, som begge har epilepsi og kommer fra henholdsvis Bosnia og Pakistan. Bli kjent med Jasna og Ayesha.

Epilepsiforbundets nettverk
Medlemmer i Epilepsiforbundet som har felles interesser innenfor spesifikke temaer kan samle seg i formaliserte nettverk etter godkjenning fra forbundsstyret. Nettverkene drives av frivillighet, og vil kunne tilby ulike aktiviteter og kontaktpunkter med medlemmene. Epilepsiforbundet har i dag fire nettverk.

– Vi håper å rekruttere til nettverket ved hjelp av filmene. Vi vil ha så mange medlemmer som mulig, sier prosjektleder Bård Dalhaug.

– Den nye filmen inneholder noe informasjon om epilepsi, og sier en del om hvem Epilepsiforbundet Flerkultur er til for, forteller Dalhaug. – Ayesha og Jasna har bidratt i prosjektet. Begge er mennesker med epilepsi med flerkulturell bakgrunn, og kan bidra med en innsikt som ikke jeg har. De kommer inn med et unikt perspektiv, for det er de som er målgruppen.

Du kan se den engelske filmen nederst i denne artikkelen. De andre filmene finner du på vår YouTube-kanal, og etter hvert på vår Facebook-side og Instagram-kontoen til Epilepsiforbundet Flerkultur.

– Filmene vil bli brukt når vi holder foredrag. Vi kommer til å sende dem til organisasjoner som allerede jobber med mennesker med flerkulturell bakgrunn, og håper å rekruttere til nettverket ved hjelp av filmene. Vi vil ha så mange medlemmer som mulig, sier prosjektleder Dalhaug.

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt med nettverket på mail: flerkultur@epilepsi.no.

Filmprosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

ENGLISH VERSION 

Epilepsiforbundet Flerkultur is releasing informative film in seven different languages
Our network Epilepsiforbundet Flerkultur (Epilepsiforbundet Multiculturalism) has made the informative film in the following languages: Arabic, Polish, Somali, Norwegian, English, Tigrinya and Urdu.
– The goal of the film is to spread information about epilepsy in multicultural environments, says project manager and youth- and development advisor in the Epilepsiforbundet Bård Dalhaug.

The network Epilepsiforbundet Flerkultur is working to give guidance to people with multicultural backgrounds and increase their knowledge about epilepsy. The network is led by Jasna Menzildžić and Ayesha Farooq, who both have epilepsy and come from Bosnia and Pakistan respectively. Get to know Jasna and Ayesha. 

Epilepsiforbundet's network

Members of Epilepsiforbundet who have shared interests in specific themes can gather in formalized networks after approval from the association's board. The networks are run by volunteers, and will be able to offer various activities and contact points with the members.

– The new film contains some information about epilepsy, and a bit about who the Epilepsiforbundet Flerkultur network is meant to help, says Dalhaug. – Ayesha and Jasna have contributed to the project. Both are people with epilepsy with a multicultural background, and can give an insight that I do not have. They come in with a unique perspective, because they are the target group.

You can watch the English film at the bottom of this article. You can find the other films on our YouTube channel and soon on our Facebook page and the Instagram account of the Epilepsiforbundet Flerkultur.

– The films will be used when we give presentations. We will send them to organizations that already work with people with multicultural backgrounds, and hope to recruit people to the network through these films. We want to get as many members as possible, says project manager Dalhaug.

If you have questions or want to become a member, you can contact the network by email: flerkultur@epilepsi.no.

The film project is supported by Stiftelsen Dam.

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS