Har du bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, pedagogisk høgskoleutdanning eller annen relevant høyere utdanning kan du søke om å bli med i piloten i videreutdanning innen epilepsi. FOTO: Shutterstock

Ny videreutdanning i epilepsi for helsepersonell

03.12.2018

I januar 2019 starter videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning opp som et pilotstudium.

Basert på en artikkel av Spesialsykehuset for epilepsi. 

Personer med bachelor innen helse- og sosialfag, pedagogisk høgskoleutdannning eller annen relevant høyere utdanning inviteres nå til å søke. Det blir ingen studieavgift for studenter som tas opp i piloten.

Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning er under utvikling ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Dette gjennom et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap, vernepleie (AV). Instituttene har i tillegg et nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) Oslo universitetssykehus.

Videreutdanningen vil i all hovedsak tilrettelegges som et e-læringskurs med integrerte refleksjons- og fagoppgaver, med to samlinger på OsloMet og en samling på Spesialsykehuset for epilepsi, med et tilrettelagt fagkurs «Epilepsi, utviklingshemming og autisme».

En politisk prioritering av forbundet

Da landsmøtet til Norsk Epilepsiforbund ble holdt denne høsten vedtok et samlet landsmøte fire politiske resolusjoner. «Videreutdanning innen epilepsi for helsearbeidere» var en av resolusjonene, og generalsekretær Henrik Peersen er veldig fornøyd med at resolusjonen har blitt virkelighet, kort tid etter landsmøtet.

Jeg vil understreke at det er veldig positivt at SSE og OsloMet har kommet igang med denne utdanningen. Vi har ønsket videreutdanning innen epilepsi i mange år, og har vært i stadig kontakt med helsefagutdannede som etterspør denne videreutdanningen. Vi er involvert for å ivareta brukerperspektivet i utarbeidingen. Epilepsiforbundet ser frem til det spennende arbeidet vi nå skal gjøre knyttet til denne utdanningen.

Oppstarten på godkjent utdanning er planlagt til 2020, under forutsetning av godkjenning i studieutvalget i juni 2019. Studiet skal søkes etablert som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng.

Pilot fra 2019

For å utvikle en praksisnær utdanning i tråd med samfunnets behov inngår en pilot for å teste og videreutvikle innholdet i studiet. Piloten starter med studenter allerede fra januar 2019, der både studenter fra vernepleie og sykepleie deltar sammen med ansatte fra praksisfeltet. 

Målgruppen for studiet er fagpersonell som arbeider med behandling, pleie, veiledning og opplæring i tjenester der utfordringer knyttet til epilepsi inngår som deler av arbeidsområdet.
Studiet starter opp 29. januar på OsloMet, Pilestredet.

Ønsker du å delta? Meld din interesse til og gi en kort begrunnelse for hvorfor du vil delta til studieleder på Fakultet for helsefag: khoium@oslomet.no

  • Som deltaker i piloten forplikter du deg til å delta på inntil 80% av samlingene og å gjennomføre arbeidskrav i henhold til gitte kriterier.

Studiets innhold og oppbygging

1. semester: Epilepsi og helseveiledning - Å leve med epilepsi. 
2. semester: Kunnskapsbasert innovasjons- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Videre vil krav til dokumentasjon (datainnsamling) og presentasjon, stå sentralt.

Studiet tilbys på deltid, og undervisningen fordeles over to semester. Det er valgfritt om man vil gå videre til en fordypningsoppgave i semester 2. Studiets arbeids- og undervisningsformer består av nettbasert samarbeid og undervisning. Epilepsi og Helseveiledning er et digitalt læreverk som nå ligger åpent tilgjengelig gjennom Bokskapet. Du må registrere deg når du åpner lenken:

  • 29. januar på OsloMet, Pilestredet
  • 7. og 8. mars: Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, Sandvika
  • 26. mars på OsloMet, Pilestredet

Orientering om Kunnskapsbasert endrings- og forbedringsarbeid

  • 28. mai: orientering for dem som vil gå videre til 2. semester

Har du fått med deg at på Stavanger Universitetssjukehus har man begynt med videokonsultasjon for epilepsipasienter? 

Hjelp oss å styrke helsetilbudet

Alle med epilepsi bør være sikret riktig oppfølging i helsevesenet. God epilepsibehandling handler om mer enn jakten på anfallsfrihet.
Støtt vårt arbeid for gode helsetjenester, du også.

Bli medlem

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS