Merete Tschamper har fått støtte fra Norsk Epilepsiforbund for å kartlegge helsekompetansen til foreldre som har barn på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Skal forske på foreldres helsekompetanse

21.06.2019

Epilepsiforbundet har i år delt ut 450 000 kroner til seks ulike forskningsprosjekter gjennom vårt forskningsfond. En av dem som har fått støtte, er Merete Tschamper, fagutviklingssykepleier ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). 

Tschamper skal forske på helsekompetansen til foreldre som har barn med kompleks epilepsi.

Vil lete etter mønstre
– Hva håper du å finne ut gjennom forskningen din?
– Målet med studien er å kartlegge helsekompetansen til de foreldrene som har barn på SSE.

– Hvordan skal dere gjøre det?
– Vi skal bruke en standardisert spørreundersøkelse, som vi gir til foreldrene til alle barn som blir innlagt på SSE i en bestemt periode. Alle skal ha samme muligheten til å delta, også de som har problemer med språket. I de tilfellene vil vi bruke tolk.

Når forskerne har samlet inn svarene, vil de analysere dem, og prøve å finne et mønster. Er det noen felles egenskaper hos de foreldrene som strever med helsekunnskapene?

– Deretter lager vi korte vignetter eller forklaringer der vi sammenfatter mønstrene vi fant da vi analyserte spørreskjemaene. Her viser vi hva som kjennetegner en person som har høy helsekompetanse, middels kompetanse og lavere kompetanse. Etter det har vi workshops med foreldre fra målgruppen og representanter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sammen skal vi finne ut hvilke målrettede tiltak som er aktuelle for å møte de foreldrene som trenger mer bistand.

Likere muligheter for god prognose
– Hvorfor er det viktig å finne ut mer om dette?
– Det er ingen som har målt helsekompetansen hos foreldre før med denne metoden. Men vi ser at pasienter som skårer lavt på helsekompetanse, har lavere etterlevelse av behandling. Hos personer med epilepsi vil dette medføre en høyere risiko for å få anfall og status epilepticus, fordi de ikke følger alle rådene fra legen. De har rett og slett dårligere prognose. Vi antar derfor at barna vil få likere muligheter til å få en god utvikling, dersom vi hjelper de foreldrene som trenger mer bistand, til å klare å ta seg av ungene.

– Hvor langt har dere kommet i prosjektet?
– Vi driver fortsatt å søker midler til prosjektet. Og så må vi ha en del godkjenninger før vi kan sette i gang. Planen er å starte studien i januar neste år.

 

Her kan du se alle prosjektene som har fått støtte av oss i år.

Bidra til epilepsiforskning

Med støtte fra medlemmene gir vi hvert år midler til forskning innenfor epilepsi.
Hjelp oss å fremme viktig forskning.

Bli medlem

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS