Smilende ung dame

Hild Flatmark Sødal håper dette prosjektet vil gjøre det lettere å finne de som er i risikosonen for å få epilepsi etter en hodeskade, slik at de kan følges opp bedre og få forebyggende behandling. Foto: Privat

Skal forske på epilepsi etter hjerneskade

21.11.2019

Hvem er utsatt for å få epilepsi etter en hjerneskade? Det ønsker forskere ved Oslo universitetssykehus å finne svar på. Prosjektet deres har fått støtte av Epilepsiforbundets forskningsfond.

Hild Flatmark Sødal er overlege ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus, og planlegger å gjennomføre dette prosjektet som en del av sin doktorgrad.

– Hva håper du å finne ut gjennom forskningen din?
– Jeg håper å gjøre det lettere å finne de pasientene som har høy risiko for å få epilepsi etter en hodeskade. Vi vet at en del pasienter får epilepsi som følge av skaden, og det vil ofte medføre en ytterligere belastning for mange som også har andre mén etter skaden. Det kan bli vanskeligere for dem å komme tilbake til et normalt liv.

Stor variasjon på når epilepsien oppstår
Når hjernen blir skadet av en ytre påvirkning oppstår det som kalles en traumatisk hjerneskade. Posttraumatisk epilepsi er epilepsi som skyldes en ytre skade på hodet, for eksempel fra en fallulykke. Jo mer alvorlig hodeskaden er, desto større er risikoen for epilepsi. Rundt 30 prosent av de som pådrar seg en alvorlig hodeskade, utvikler senere epilepsi. Det kan ta ganske lang tid før de får epileptiske anfall, ofte går det noen måneder, men det kan også ta flere år.
– De fleste får det innen to år, men for noen kan det ta lenger tid, forteller Sødal.
Epilepsimedisinene vi har tilgjengelig per i dag har ikke vist seg å kunne forebygge epilepsi etter hodeskade.

Har du lyst å støtte epilepsiforskning? Hvis du melder deg inn som familiemedlem, går hele kontingenten til Epilepsiforbundets forskningsfond. Hvis du ikke vil være medlem, kan du isteden gi et enkeltbidrag

Blodprøver og EEG
I studien vil Sødal inkludere 120 voksne pasienter som innlegges på Ullevål universitetssykehus med alvorlig hodeskade.
– Jeg skal ta blodprøver av dem de første dagene, for å se om forskjellige stoffer i blodet – og nivået av dem – kan forutsi om pasienten får epilepsi. Dette vil i så fall gjøre det mulig å si ganske kort tid etter skaden om personen er i risikosonen. Vi ønsker også å ta EEG av pasientene i løpet av de første dagene. Vi vil se om det er bestemte mønstre i EEG i dagene rett etter skaden, som vil gjøre det mulig å si om folk er i risikosonen for å få epilepsi, forteller Sødal. Hun skal følge opp pasientene i to år for å se om de får epilepsi.

– Hvorfor er det viktig å finne ut mer om dette?
– Hvis man visste hvilke pasienter som har høy risiko for å få epilepsi etter en hodeskade, så kunne man ha mulighet til å følge dem opp bedre og gi dem forebyggende behandling når det kommer nye medisiner. Vi håper at vi gjennom prosjektet kommer et skritt nærmere det å finne forebyggende behandling mot epilepsi.

Les også:
Kvinner med epilepsi mer utsatt for vold
Skal forske på foreldres helsekompetanse
Forskere vil finne ut mer om Dravet syndrom
Skal forske på epilepsi etter hjerneslag

Internasjonale samarbeidspartnere
– Hvor langt har dere kommet i prosjektet?
– Vi har jobbet mye med å utarbeide prosjektplanen, og har fått de nødvendige godkjenningene. Vi har også jobbet mye med å skaffe internasjonale samarbeidspartnere, og har kontakter i blant annet Italia når det gjelder analysene vi skal gjøre. Vi skal også samarbeide med et nettverk i USA som jobber med det samme som oss, sier Sødal.

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond har gitt penger til å gjennomføre en del av prosjektet. Oppstart av selve prosjektet avhenger av når resten av finansieringen er på plass.

Norsk Epilepsiforbund har i år delt ut 450.000 kroner til seks epilepsirelaterte forskningsprosjekter. Her kan du se alle prosjektene som har fått støtte i år.

Bidra til epilepsiforskning

Med støtte fra medlemmene gir vi hvert år midler til forskning innenfor epilepsi.
Hjelp oss å fremme viktig forskning.

Bli medlem

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS